Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  ...  53  (Далі)
  Все

М

МОДУС ПРОСЕДЕНДІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

МОДУС ПРОСЕДЕНДІ - (лат. modus prosedendi — спосіб дії) — термін, що використовується у дип. практиці й означає, яким чином та в якому порядку мають бути виконані ті чи ін. зобов'язання або дії.


МОЖЛИВІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОЖЛИВІСТЬ (англ. capability [ˌkeɪpəˈbɪlɪti]) - ступінь чиїхось повноважень або здатності використовувати механізми/процеси для ВК/ФТ


Мозковий штурм (мозговой штурм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
екстрена розробка плану дій експертами найвищої кваліфікації у термінових, нестандартних, надзвичайних ситуаціях.

Мозковий штурм (мозговой штурм)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
екстрена розробка плану дій експертами найвищої кваліфікації у термінових, нестандартних, надзвичайних ситуаціях.

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО (ІМПОРТНОГО) КОНТРАКТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОМЕНТ ЗДІЙСНЕННЯ ЕКСПОРТНОГО (ІМПОРТНОГО) КОНТРАКТУ (англ. execution moment of export (import) contract [ˌeksɪˈkjuːʃən ˈməʊmənt əv ˈekspɔːt (ˈɪmpɔːt) ˈkɒntrækt]) - момент, на який здійснено всі обов’язки за зазначеним контрактом, включаючи оформлення векселів (тратт) або укладення кредитних угод (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII


МОНІТОРИН ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (англ. financial transaction monitoring [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃən ˈmɒnɪtəɪŋ]) - сукупність заходів, які здійснюються суб’єктом первинного фінансового моніторингу та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Державної служби фінансового моніторингу України (далі – Держфінмоніторинг) у вигляді повідомлення про фінансову операцію з відповідною ознакою фінансової операції, визначеною Законом (джерело: Порядок прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішення про зупинення фінансових операцій» від 28.12.2015 № 1200, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 22 січня 2016 р. за № 123/28253 // Офіційний вісник України. – 2016. – № 10. – Ст. 454).


МОНІТОРИНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ (англ. monitoring [ˈmɒnɪtəɪŋ]) - діяльність емітента/еквайра щодо контролю за операціями, які здійснюються із застосуванням електронних платіжних засобів, з метою виявлення та запобігання помилковим та неналежним переказам. За дорученням емітента/еквайра моніторинг за умови дотримання вимог щодо збереження конфіденційності інформації може проводити юридична особа, що надає емітенту/еквайру послуги з оброблення даних (послуги процесингу) (джерело: Про платіжні системи та переказ коштів в Україні: Закон України від 05.04.2001 № 2346-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 29. – Ст. 137).


Моніторинг (мониторинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова управління економічними об’єктами, що полягає в системному аналізі їхньої діяльності, вивчені стану справ.

Моніторинг (мониторинг)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
складова управління економічними об’єктами, що полягає в системному аналізі їхньої діяльності, вивчені стану справ.

МОНІТОРИНГ ЗАКУПІВЛІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОНІТОРИНГ ЗАКУПІВЛІ (англ. purchases monitoring [ˈpɜːʧəsɪz ˈmɒnɪtəɪŋ]) - аналіз дотримання замовником законодавства у сфері публічних закупівель на всіх стадіях закупівлі з метою запобігання порушенням законодавства у сфері публічних закупівель (джерело: Про публічні закупівлі: Закон України від 25.12.2015 № 922-VIIIСторінка: (Назад)   1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  ...  53  (Далі)
  Все