Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ...  53  (Далі)
  Все

М

Модернізація (модернизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вдосконалення, переробка відповідно до вимог якості, дизайну, технічних умов з урахуванням економічних чинників тощо. Модернізуються насамперед машини, устаткування, технологічні процеси.

Модернізація (модернизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вдосконалення, переробка відповідно до вимог якості, дизайну, технічних умов з урахуванням економічних чинників тощо. Модернізуються насамперед машини, устаткування, технологічні процеси.

Модифікаційні (лат. modifico – встановлюю міру) нововведення

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модифікаційні (лат. modifico – встановлюю міру) нововведення – нововведення, пов’язані з удосконаленням, раціоналізацією, видозміною, модернізацією того, що має аналог або прототип (програма, методика, окрема розробка тощо).Модуль

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модуль (Module)В большинстве случаев термины плагин и модуль эквиваленты и взаимозаменяемы. Термин модуль часто используется в значении «экземпляр плагина в курсе», «элемент курса, реализованный плагином»


Модуль заліковий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модуль   заліковий –   включає   один   або   кілька   змістових   модулів (розділів, тем) курсу, структурованих за певним обсягом змісту та годин дисципліни з метою її поетапного вивчення і складання заліків (іспиту) згідно з графіком навчального процесу у локальних центрах дистанційного навчання.Модуль змістовий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модуль  змістовий –  система  навчальних  елементів,  що  поєднані  за ознакою  відповідності  певному  навчальному  об’єктові.  По  суті  –  це  розділ навчальної дисципліни, зміст якої містить необхідну для студента інформацію, що спрямовує і забезпечує його навчання з конкретного розділу програми, визначеного метою дисципліни. Вважається основною освітньою одиницею навчального процесу в системі дистанційного навчання. Забезпечує можливість формування   різноманітних   навчальних   програм   якісного   і   кількісного оновлення банку навчальних курсів; уніфікації і стандартизації електронних підручників  –  навчальних  і  практичних  посібників,  комп’ютерних  програм тощо.Модуль (від лат. modulus - міра) – в техніці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модуль (від лат. modulus- міра) – в техніці – це уніфікований функціональний вузол, виконаний у вигляді самостійного виробу. В системі дистанційного навчання – це розділ навчальної дисципліни (див. модуль змістовий), або комплект навчально-методичних матеріалів, який надається студентові для самостійного вивчення дисципліни (розділу дисципліни). При цьому застосовуються модулі типу: на паперових носіях (у твердих копіях); на відео- і аудіокасетах; на компакт-дисках. Для побудови ефективного дистанційного курсу доцільно застосовувати всі типи модулів


МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОДУЛЬ АВТОМАТИЗОВАНОЇ СИСТЕМИ АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (англ. module of automated analysis and risk management system [ˈmɒdjuːl əv ˈɔːtəmətɪd əˈnæləsɪs ənd rɪsk ˈmænɪʤmənt ˈsɪstɪm]) - одна з підсистем АСАУР, що входить до складу модуля автоматизованої системи митного оформлення товарів та транспортних засобів (АСМО) або іншого програмно-інформаційного комплексу ДФС (ПІК ДФС) і забезпечує роботу АСАУР під час митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів (джерело: Порядок здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку здійснення аналізу та оцінки ризиків, розроблення і реалізації заходів з управління ризиками для визначення форм та обсягів митного контролю» від 31.07.2015 № 684, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1021/27466 // Офіційний вісник України. – 2015. – № 60. – Ст. 2323).


Модульно-рейтингова система навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модульно-рейтингова   система   навчання   –   передбачає   модульне (дозоване) вивчення дисциплін і рейтингову (бальну) оцінку знань студента.МОДУС ВІВЕНДІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

МОДУС ВІВЕНДІ - (лат. modus vivendi - спосіб життя, спосіб існування) — 1) Тимчас. угода з міжнар. питань, яка укладається за обставин, що не дають змоги досягти в даний час пост, або тривалої домовленості. Передбачає остаточне врегулювання питання у майбутньому шляхом укладення пост, угоди. 2) Фактич. стан відносин, що визнається заінтересованими сторонами.Сторінка: (Назад)   1  ...  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  ...  53  (Далі)
  Все