Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  ...  53  (Далі)
  Все

М

Модель «Online Lab»

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель «OnlineLab» – в рамках моделі навчальна програма освоюється в умовах електронного навчання, що проводиться в кабінетах оснащених комп’ютерною технікою. Онлайн-навчання супроводжують вчителі. Учні, крім онлайн-курсів, можуть проходити навчання і в традиційній формі в класно- урочної системи.Модель «Rotation»

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель «Rotation» – модель передбачає, що навчальний час розподілено між індивідуальним електронним навчанням і навчанням у класі разом з учителем. Учитель, який  працює очно в класі, також здійснює дистанційну підтримку у процесі електронного навчання. Ускладнення пов’язано з вимогою ІКТ-компетентності.Модель «Self-Blend»

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель «Self-Blend» – заочно-дистанційна модель, що підтримує граничну гнучкість навчання. Модель націлена на індивідуальну спеціалізацію навчання. Вона є традиційною для вищих навчальних закладів Америки. Студенти самостійно вибирають додаткові до основної освіти курси. При цьому постачальниками освітнього контенту можуть виступати різні освітні установи. Дана   модель   перспективна   при   організації   спеціалізації   в   магістратурі, особливо при постановці навчального процесу в умовах кадрового дефіциту.
МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ В СЕП

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МОДЕЛЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОНСОЛІДОВАНОГО КОРЕСПОНДЕНТСЬКОГО РАХУНКУ В СЕП (англ. service model of the consolidated correspondent account in EPS [ˈsɜːvɪs ˈmɒdl əv ðə kənˈsɒlɪdeɪtɪd ˌkɒrɪsˈpɒndənt əˈkaʊnt ɪn iː-piː-ɛs]) - сукупність механізмів і правил роботи СЕП, банку та його філій, згідно з якими виконується міжбанківський переказ через консолідований кореспондентський рахунок (джерело: Інструкція про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про міжбанківський переказ коштів в Україні в національній валюті» від 16.08.2006 № 320, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6 вересня 2006 р. за № 1035/12909 // Офіційний вісник України. – 2006. – № 36. – Ст. 2507). Зв’язок з іншими термінами: див. терміни «система електронних платежів Національного банку (СЕП)», «банк», «міжбанківський переказ коштів», «консолідований кореспондентський рахунок».


Модель структури системи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель структури системи –  модель, що  відображає всі  відношення (зв’язки) між елементами системи.Модель1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель1 – програма або пристрій, що забезпечує імітацію характеристик і поведінки певного об’єкта.Модель2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель– матеріальний чи уявний об’єкт, який у процесі дослідження замінює об’єкт-оригінал так, що його безпосереднє вивчення дає нові знання про об’єкт-оригінал.Модель3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Модель3  – це сукупність найважливіших властивостей об’єкта, процесу, явища,  яка   визначається   метою  її   створення  і   може  мати  різні   форми вираження.Моделювання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Моделювання – вид творчої діяльності людини, що містить: конструювання моделі на підставі попереднього вивчення об’єкта і виділення його   основних   характеристик;   експериментальний   та   теоретичний   аналіз моделі; зіставлення результатів з даними про об’єкт; корекція моделі; її використання в пізнавальному, творчому або виробничому процесах.Моделювання (моделирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
метод дослідження явищ і процесі. В економіці


Сторінка: (Назад)   1  ...  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  ...  53  (Далі)
  Все