Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  53  (Далі)
  Все

М

Магістраль

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Магістраль – основна лінія зв’язку, до якої підключена мережа.Для великих мереж часто реалізована на волоконно-оптичному кабелі.Магазин торгівельний (магазин торговый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підприємство роздрібної торгівлі. Складові: торгівельний зал (один або кілька); підсобні приміщення, адміністративно

Магазин торгівельний (магазин торговый)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підприємство роздрібної торгівлі. Складові: торгівельний зал (один або кілька); підсобні приміщення, адміністративно

Мажоритарний (мажоритарный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
той, що належить до більшості, заснований більшістю.

Мажоритарний (мажоритарный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
той, що належить до більшості, заснований більшістю.

МАЙНЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНЕР (англ. miner [ˈmaɪ.nər]) - фізична або юридична особа, яка бере участь в функціонуванні мережі децентралізованої віртуальної валюти за допомогою використання спеціального програмного забезпечення для вирішення складних алгоритмів в розподіленій системі «proof-of-work» («докази виконання роботи») або іншій розподіленій підтверджуючій системі, яка використовується для перевірки і підтвердження правильності операцій в системі віртуальної валюти. «Майнери» можуть бути користувачами, якщо вони самостійно генерують конвертовану віртуальну валюту виключно для своїх особистих потреб, наприклад, як інвестицій або для оплати за поточними зобов’язаннями, або для придбання товарів і послуг. «Майнери» також можуть брати участь у роботі системи віртуальної валюти як провайдери послуг з обміну шляхом створення віртуальної валюти в рамках комерційної діяльності для її продажу в обмін на фіатну валюту або інші віртуальні валюти


МАЙНО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО (англ. property [ˈprɒpətɪ]) - активи будь-якого типу, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, а також правові документи чи інструменти, що надають права на такі активи або їх частку (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fatfgafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - будь-які активи, матеріальні чи нематеріальні, рухомі чи нерухомі, виражені в речах чи у правах, а також юридичні документи або акти, які підтверджують право на такі активи або інтерес у них (джерело: United Nations Convention against Transnational Organized Crime (15.11.2000), a. 2 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.un.org/Docs/asp/ws.asp?m=A/RES/55/25); - окрема річ, сукупність речей, а також майнові права та обов’язки (джерело: Цивільний кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 435-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40. – Ст. 356); - сукупність речей та інших цінностей (включаючи нематеріальні активи), які мають вартісне визначення, виробляються чи використовуються у діяльності суб’єктів господарювання та відображаються в їх балансі або враховуються в інших передбачених законом формах обліку майна цих суб’єктів. Залежно від економічної форми, якої набуває майно у процесі здійснення господарської діяльності, майнові цінності належать до основних фондів, оборотних засобів, коштів, товарів (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436- IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).


Майно (имущество)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність основних і оборотних засобів, закріплених за підприємством, що становлять його статутний фонд, необхідний для здійснення виробничої діяльності.

Майно (имущество)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність основних і оборотних засобів, закріплених за підприємством, що становлять його статутний фонд, необхідний для здійснення виробничої діяльності.

МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА (англ. enterprise property [ˈentəpraɪz ˈprɒpətɪ]) - виробничі і невиробничі фонди, а також інші цінності, вартість яких відображається в самостійному балансі підприємства (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144).Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  53  (Далі)
  Все