Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  18  (Далі)
  Все

Л

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЙНИЙ РЕЄСТР (англ. license register [ˈlaɪsəns ˈreʤɪstə]) - перелік суб’єктів господарювання - ліцензіатів, який формується і ведеться органом ліцензування як автоматизована система збирання, накопичення, захисту та обліку відомостей про цих суб’єктів у порядку, установленому законодавством з цього питання (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386


ЛІЦЕНЗІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЯ (англ. license [ˈlaɪsəns]) - запис у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань про рішення органу ліцензування щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158); - документ Національного банку, який засвідчує право небанківської фінансової установи надавати послуги з переказу коштів у національній валюті без відкриття рахунків (далі - переказ коштів) (джерело: Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 80. – Ст. 2465).


Ліцензія (лицензия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дозвіл, що надається державними органами особам на право господарської діяльності; 2. У галузі зовнішньої торгівлі

Ліцензія (лицензия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дозвіл, що надається державними органами особам на право господарської діяльності; 2. У галузі зовнішньої торгівлі

Ліцензія імпортна (лицензия импортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.

Ліцензія імпортна (лицензия импортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
офіційний дозвіл юридичній або фізичній особі на імпорт одного чи кількох певних товарів.

Ліцензія генеральна (лицензия генеральная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк.

Ліцензія генеральна (лицензия генеральная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
дозвіл на експорт та імпорт товарів, що видається на довготривалий строк.

Ліцензія експортна (лицензия экспортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інструмент контролю за вивезенням із країни об’єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.

Ліцензія експортна (лицензия экспортная)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
інструмент контролю за вивезенням із країни об’єктів, що мають культурну, історичну чи стратегічну цінність.


Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  18  (Далі)
  Все