Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Далі)
  Все

Л

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІКВІДАЦІЙНИЙ НЕТТІНГ (англ. closeout netting [ˈkləʊzaʊt ˈnɛtɪŋ ]) - форма неттінгу, яка використовується в разі невиконання зобов’язань. Метою Л. н. є зменшення суми, що підпадає під ризик за відкритими угодами, у випадку, коли для однієї із сторін настають певні події, передбачені угодою (наприклад, вона підпадає під процедуру банкрутства), до розрахункової дати. Інколи Л. н. називають неттінгом невиконання зобов’язань, неттінгом відкритої угоди або неттінгом заміщення угоди


Ліквідація (ликвидация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

Ліквідація (ликвидация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
припинення діяльності акціонерного товариства, кампанії, фірми у зв’язку з закінченням строку, на який вони були створені; за рішенням загальних зборів, вищестоящого органу або за рішенням суду.

ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІКВІДАЦІЯ БАНКУ (англ. bank liquidation [bæŋk ˌlɪkwɪˈdeɪʃən]) - процедура припинення функціонування банку як юридичної особи відповідно до положень цього Закону та Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - процедура припинення банку як юридичної особи відповідно до законодавства (джерело: Про систему гарантування вкладів фізичних осіб: Закон України від 23.02.2012 № 4452-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2012. – № 50. – Ст. 564).


Ліквіди (ликвиды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Ліквіди (ликвиды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
готівка у касі фірми, підприємства та інша готівка, що знаходиться у їх розпорядженні.

Ліквідні активи (ликвидные активы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

Ліквідні активи (ликвидные активы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
банківські кошти, вкладені в майно, що швидко реалізуються, та розміщені в інших банках і цінних паперах на тривалий строк. До них належать: готівка, золото, державні і приватні цінні папери, векселі.

Ліквідні засоби (ликвидные средства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гроші та інші активи, що можуть використовуватися для погашення боргових зобов'язань.

Ліквідні засоби (ликвидные средства)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гроші та інші активи, що можуть використовуватися для погашення боргових зобов'язань.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Далі)
  Все