Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  18  (Далі)
  Все

Л

Ліфо (лифо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка надійшла або була виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість пропонованих до продажу паперів береться за рівну обліковій вартості аналогічних цінних паперів, придбаних останніми.

Ліфо (лифо)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Метод бухгалтерського обліку товарно-матеріальних цінностей у вартісному вираженні за ціною партії, яка надійшла або була виготовлена останньою. 2. Метод обліку вартості цінних паперів, що продаються інвестиційним фондом, згідно з яким облікова вартість пропонованих до продажу паперів береться за рівну обліковій вартості аналогічних цінних паперів, придбаних останніми.

ЛІЦЕНЗІАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІАТ (англ. licensee [ˌlaɪsənˈsiː]) - суб’єкт господарювання, який має ліцензію на провадження встановленого законом виду господарської діяльності (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2015. – № 23. – Ст. 158); - юридична особа (компанія з управління активами, банк, який прийняв рішення щодо управління активами створеного ним корпоративного недержавного пенсійного фонду, професійний адміністратор, який прийняв рішення щодо управління активами недержавних пенсійних фондів, яким він надає послуги з адміністрування), яка одержала ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) (джерело: Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами)» від 23.07.2013 № 1281, зареєстровано в Міністерстві 385 Л юстиції України 12 вересня 2013 р. за № 1576/24108 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 76. – Ст. 2835); - професійний учасник фондового ринку, який має відповідну ліцензію, видану Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку або Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (джерело: Порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів): затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про затвердження Порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів)» від 14.05.2013 № 817, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 1 червня 2013 р. за № 854/23386 // Офіційний вісник України. – 2013. – № 48. – Ст. 1736).


Ліцензіат (license-holder)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензіат (license-holder) – власник ліцензії на певний вид діяльності


ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ (англ. license terms [ˈlaɪsəns tɜːmz]) - нормативно-правовий акт Кабінету Міністрів України, іншого уповноваженого законом органу державної влади, положення якого встановлюють вичерпний перелік вимог, обов’язкових для виконання ліцензіатом, та вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії (джерело: Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII


Ліцензійна торгівля (лицензионная торговля)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які становлять інтерес для зарубіжних держав, кампаній, фірм, підприємств.

Ліцензійна торгівля (лицензионная торговля)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма міжнародної торгівлі технологічними і технічними новинками (ноу-хау), патентами, ліцензіями на винаходи, які становлять інтерес для зарубіжних держав, кампаній, фірм, підприємств.

Ліцензійний збір (лицензионный сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Ліцензійний збір (лицензионный сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
плата отримувачів ліцензій їх продавцям за використання предмета ліцензійної угоди.

Ліцензійний контент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ліцензійний контент – контент з обмеженим доступом, зазвичай, за плату.
Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  18  (Далі)
  Все