Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Далі)
  Все

Л

Ліміт (лимит)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Встановлення граничної кількості, межа, рубіж, норма чогось, що не підлягає кількісним чи якісним змінам. 2. Встановлена в адміністративному порядку сума грошових коштів, матеріальних цінностей, товарів, яка не повинна бути перевищена господарськими органами.

Ліміт валютних операцій (лимит валютных операций)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
граничні суми, що виділяються банками на здійснення валютних операцій з певними партнерами.

Ліміт видач (лимит выдач)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

Ліміт видач (лимит выдач)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гранична сума кредиту, що може надаватися на певний період.

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІМІТ ЗАЛИШКУ ГОТІВКИ В КАСІ (ЛІМІТ КАСИ) (англ. rest limit of money in the cash desk (cash desk limit) [rest ˈlɪmɪt əv ˈmʌnɪ ɪn ðə kæʃ desk (kæʃ desk ˈlɪmɪt)]) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


ЛІМІТ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НА ЗБЕРІГАННІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛІМІТ ЗАПАСІВ ГОТІВКИ НА ЗБЕРІГАННІ (англ. cash reserves limit on storage [kæʃ rɪˈzɜːvz ˈlɪmɪt ɒn ˈstɔːrɪʤ]) - максимальний обсяг запасів готівки, що може бути на зберіганні в уповноваженому банку з урахуванням наданого забезпечення та технічного стану сховища (джерело: Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про передавання запасів готівки на зберігання до уповноважених банків» від 07.12.2016 № 408 // Офіційний вісник України. – 2017. – № 5. – Ст. 172)


Ліміт кредитування (лимит кредитования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль¬ників. Л.к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Ліміт кредитування (лимит кредитования)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
граничний розмір кредитів. Встановлюється для конкретних позичаль¬ників. Л.к. поділяється на ліміт заборгованості і ліміт видачі.

Ліміт цін (лимит цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон’юнктурних цін і пом’якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.

Ліміт цін (лимит цен)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
максимально допустимі зміни цін, що вводяться на деяких товарних ринках і ринках цінних паперів протягом однієї біржової сесії для відвернення надзвичайних кон’юнктурних цін і пом’якшення впливу спекулятивних факторів на ціни.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  18  (Далі)
  Все