Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (Далі)
  Все

Л

Локалізація (локализация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обмеження місця дії того чи іншого явища, процесу певними просторовими межами.

Локальна корпоративна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна корпоративна мережа – це мережа, яка обслуговує обмежену кількість користувачів на відміну від мережі Інтернет.
Локальна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна мережа – комп’ютерна мережа, що охоплює обмежену зону, наприклад, окремий поверх або будинок.Локальна обчислювальна мережа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна обчислювальна мережа – це сукупність комп‘ютерів, кабелів, мережевих адаптерів, що працюють під управлінням мережевої операційної системи і прикладного програмного забезпечення. Для мережевої комп‘ютерної системи часто використовується абревіатура NOS (Network Operating System).Локальна підсистема

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Локальна підсистема – підсистема, яка на відміну від розподіленої, згрупована в одній точці мережі і, як правило, обслуговується одним користувачем.ЛОКАЛЬНЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОКАЛЬНЕ ТЕРОРИСТИЧНЕ ФОРМУВАННЯ (англ. localised terrorist actor [ˈləʊkəlaɪzd ˈtɛrərɪst ˈæktə]) - цей термін означає: і) громадяни або резиденти країни, яких залучено до терористичної діяльності в межах або поза межами території їх країни, іноді піддаються впливу іноземних бойовиків. Важливо зазначити, що такий вплив може різнитись від формального до натхненного; іі) особи або маленька група, яких активно не вербували до терористичних організацій і які долучились до терористичної діяльності за власним бажанням з метою сприяння терористичній справі


ЛОМБАРД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОМБАРД (англ. pawnshop [ˈpɔːnʃɒp]) - фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент та надання супутніх послуг ломбарду (джерело: Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами: затверджено розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України «Про затвердження Положення про порядок надання фінансових послуг ломбардами» від 26.04.2005 № 3981, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 14 травня 2005 р. за № 565/10845 // Офіційний вісник України. – 2005. – № 21. – Ст. 1146); - небанківська кредитно-фінансова установа, виключним видом діяльності якої є надання на власний ризик фінансових кредитів фізичним особам за рахунок власних або залучених коштів, під заставу майна на визначений строк і під процент, зберігання речей та надання супутніх послуг, пов’язаних з діяльністю Л. Діяльність Л. із надання фінансових кредитів є одним із найстаріших видів кредитування населення. Батьківщиною Л. вважають Ломбардію – область Північної Італії, де в XIII ст. виникли банківські контори, що видавали позички під заставу майнових цінностей. У XV ст. Л. з’являються практично у всіх містах Італії та надають позички під заставу особистих речей. У Франції перші Л. було створено у XV ст. лихварями, вихідцями з Ломбардії. У Німеччині перший Л. виник у Нюрнбергзі в 1498 р. В Англії на початку XVIII ст. було внесено білль про необхідність відкриття Л. з метою створення конкуренції лихварям, які брали за надані кредити до 80% річних. Віденський Л. існує з 1713 р. На території України перший Л. створено в 1800 р. в Одесі. Основним видом діяльності Л. є надання фізичним особам миттєвих короткострокових споживчих кредитів за рахунок власних і залучених коштів на власний ризик і під заставу майна споживачів цих послуг


Ломбарди (ломбарды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна. Л. дають населенню можливість збереження предметів особистого користування і домашнього вжитку, а також отримання позичок під заставу цих предметів. Страхування прийнятого майна відбувається за рахунок заставодавця. Позики видаються на строк до 3-х місяців в розмірі до 75 відсотків суми оцінки закладених речей і до 90 відсотків

Ломбарди (ломбарды)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні установи, що позичають гроші під заставу рухомого майна. Л. дають населенню можливість збереження предметів особистого користування і домашнього вжитку, а також отримання позичок під заставу цих предметів. Страхування прийнятого майна відбувається за рахунок заставодавця. Позики видаються на строк до 3-х місяців в розмірі до 75 відсотків суми оцінки закладених речей і до 90 відсотків

ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛОМБАРДНА ОПЕРАЦІЯ (англ. pawnshop operation [ˈpɔːnʃɒp ˌɒpəˈreɪʃən]) - операція, що здійснюється фізичною чи юридичною особою, з отримання коштів від юридичної особи, що є фінансовою установою, згідно із законодавством України, під заставу товарів або валютних цінностей. Ломбардні операції є різновидом кредиту під заставу (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VIСторінка: (Назад)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  (Далі)
  Все