Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  18  (Далі)
  Все

Л

ЛАКУНА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ЛАКУНА - (лат. lacuna — заглибина, западина, прогалина) у міжнародному праві — відсутність договір, або звичаєвої норми, яка могла бути використана для врегулювання правовідносин. Констатуючи Л., міжнар. суддя або арбітр у принципі можуть оголосити non liquet (лат. — не ясно) — відмову від розгляду справи через неясність питання. Однак у сучасному міжнар. праві використання non liquet не визначається безумовно. Як зазначено у Модельних правилах арбітражної процедури, прийнятих 1958 Комісією міжнародного права ООН, «арбітражний суд не може проголошувати non liquet під приводом мовчання або неясності права, яке підлягає застосуванню» (ст. 11). Статут Міжнародного суду ООН (ст. 38) надає судді можливість у разі констатації Л. звернутися до заг. принципів права, визначених цивіліз. націями, а також суд. рішень і доктрин найкваліфікованіших спеціалістів з публіч. права різних країн як допоміж. 227 засобу для формування необхідної правової норми. Крім того, суд отримує право, якщо сторони погодяться на це, вирішувати спори ex aequo et bono (лат. — по справедливості і доброті) — п. 2 ст. 38.


Ламер (lamer)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Ламер (lamer) – безнадійно неосвічений, безпорадний, позбавлений всякого поняття про комп’ютерні технології користувач. Відношення ламера до програмного забезпечення й апаратури підбиває підсумок фраза: «Мене не турбує, як воно працює, а тільки те, що воно робить».ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ ІСТОТНОЮ УЧАСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ ІСТОТНОЮ УЧАСТЮ (англ. qualifying shareholding ownership chain [ˈkwɒlɪfaɪɪŋ ˈʃɛəhəʊldɪŋ ˈəʊnəʃɪp ʧeɪn]) - послідовність юридичних осіб, через яких заявник набуває або збільшує істотну участь у фінансовій установі (джерело: Порядок погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі: затверджено рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг «Про затвердження Порядку погодження набуття або збільшення істотної участі у фінансовій установі» від 04.12.2012 № 2531 (у редакції розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг 20.09.2016 № 2290), зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2012 р. за № 2190/22502


ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ВОЛОДІННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ (англ. ownership chain of legal entity corporate rights [ˈəʊnəʃɪp ʧeɪn əv ˈliːgəl ˈentɪtɪ ˈkɔːpərɪt raɪts]) - інформація про склад ключовиx учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключовиx учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам ліцензії на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків» від 17.08.2017 № 80


ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛАНЦЮГ ПОСТАВОК (англ. supply chain [səˈplʌɪ tʃeɪn]) - перетворення сировини і її компонентів в кінцевий продукт, включаючи подальше транспортування і зберігання перед поставкою до кінцевого споживача


Латентна економіка (латентная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

Латентна економіка (латентная экономика)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різновид тіньової нелегітимної економіки, що має яскраво виражений криміногенний характер.

Легітимність (легитимность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних ті юридичних осіб.

Легітимність (легитимность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
законність дій або підтвердження законності повноваження, права діяльності фізичних ті юридичних осіб.

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЛЕГАЛІЗАЦІЯ (англ. legalization [ˈliː.ɡəl.aɪz]) - узаконення, надання законної сили, перехід на легальні відносини; в міжнародному праві – підтвердження достовірності та юридичної сили документа, виданого в іноземній державіСторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  18  (Далі)
  Все