Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  79  (Далі)
  Все

К

КАПІТАЛ БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАПІТАЛ БАНКУ (англ. bank capital [bæŋk ˈkæpɪtl]) - власні кошти, залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30); - залишкова вартість активів банку після вирахування всіх його зобов’язань (джерело: Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження нормативно-правових актів Національного банку України з бухгалтерського обліку» від 11.09.2017 № 89


Капітал вкладений (капитал вложенный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, що створюють частину власного капіталу акціонерної компанії.

Капітал вкладений (капитал вложенный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кошти, вкладені акціонерами в активи компанії в обмін на акції, що створюють частину власного капіталу акціонерної компанії.

Капітал декларований (капитал декларированный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
капітал акціонерного товариства, що підтверджений його установчими та іншими документами.

Капітал декларований (капитал декларированный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
капітал акціонерного товариства, що підтверджений його установчими та іншими документами.

Капітал змінний (капитал переменный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина капіталу, що витрачається підприємцем на купівлю робочої сили і в процесі виробництва змінює свою величину.

Капітал змінний (капитал переменный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
частина капіталу, що витрачається підприємцем на купівлю робочої сили і в процесі виробництва змінює свою величину.

Капітал номінальний (капитал номинальный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлена засновниками акціонерної компанії сумарна вартість акцій, що передбачається випустити.

Капітал номінальний (капитал номинальный)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
встановлена засновниками акціонерної компанії сумарна вартість акцій, що передбачається випустити.

КАПІТАЛ ПІД РИЗИКОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАПІТАЛ ПІД РИЗИКОМ (англ. value at risk [ˈvaljuː æt rɪsk]) - метод кількісної оцінки ризику, який полягає у віднайдені величини (економічного капіталу), що постійно перебуває під ризиком і відтак може бути втрачена навіть під час звичайної діяльності. Математично капітал під ризиком визначається як добуток величини позиції, що наражає банк на ризик; волатильності об’єкта, який утворює позицію; фактора довірчого інтервалу; тривалості позиціїСторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  79  (Далі)
  Все