Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  79  (Далі)
  Все

К

Календарний рік (календарный год)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
рік, що обчислюється за календарем, і з яким збігаються обліковий і звітний періоди. Господарський і фінансовий рік збігаються.

Календарний рік (календарный год)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
рік, що обчислюється за календарем, і з яким збігаються обліковий і звітний періоди. Господарський і фінансовий рік збігаються.

Калькулювання (калькулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб розрахунків, групування й розподілу витрат у натуральному і вартісному показниках для визначення загальної собівартості продукції, послуг.

Калькулювання (калькулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
спосіб розрахунків, групування й розподілу витрат у натуральному і вартісному показниках для визначення загальної собівартості продукції, послуг.

Калькуляція (калькуляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із різновидів постатейного розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за певною формою.

Калькуляція (калькуляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із різновидів постатейного розрахунку складових від загальних витрат на одиницю виробничої продукції, окремої роботи, послуги. Розраховується у вартісних і натуральних показниках за певною формою.

Калькуляція собівартості (калькуляция себестоимости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обчислення в грошовому виразі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Порядок обліку витрат і обчислення собівартості продукції, робіт, послуг залежить від особливостей діяльності підприємств, організацій. Номенклатура статей К.с. має свої особливості в різних галузях народного господарства, залежить від напрямку діяльності підприємства, організації.

Калькуляція собівартості (калькуляция себестоимости)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
обчислення в грошовому виразі витрат на виробництво і реалізацію продукції, робіт, послуг. Порядок обліку витрат і обчислення собівартості продукції, робіт, послуг залежить від особливостей діяльності підприємств, організацій. Номенклатура статей К.с. має свої особливості в різних галузях народного господарства, залежить від напрямку діяльності підприємства, організації.

КаляМаля

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

КаляМаля – соціальний сервіс, який надає можливість зберігати дитячі художні роботи. Малюнки можуть бути, як намальованими на папері та відсканованими, так і виконаними на комп’ютері в довільному графічному редакторі. Для організації роботи необхідно заповнити просту форму реєстрації з мінімальною кількістю полів. Після реєстрації стає активним «Особисте меню», в якому доступні для редагування профайл користувача та відправка/отримання повідомлень в середовищі сервісу.Канал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Канал – засіб або шлях, по якому передаються сигнали або дані. Каталог Google – веб-сайти, впорядковані за тематичним принципом. Каталог  –   список  об’єктів,  складений  в  порядку,  що  полегшує  їх знаходження. В інформаційних комплексах - один з допоміжних ресурсів, який полегшує сервіс пошуку.Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  79  (Далі)
  Все