Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  79  (Далі)
  Все

К

КАРТКОВИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАРТКОВИЙ РАХУНОК (англ. card account [kɑːd əˈkaʊnt]) - банківський рахунок, розпорядження яким може здійснюватись за допомогою банківської платіжної картки. На картковий рахунок зараховуються кошти, призначені для подальшого витрачання за допомогою банківської платіжної картки


Картотека (картотека)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність карток

Картотека (картотека)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Сукупність карток

КАРТРІДЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАРТРІДЕР (англ. card reader [kɑːd ˈriːdə(r)]) - пристрій для зчитування інформації з платіжних карток. Використовується в банкоматах, платіжних терміналах, електронних пристроях доступу до приміщень


КАРУСЕЛЬНА СХЕМА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАРУСЕЛЬНА СХЕМА УХИЛЕННЯ ВІД СПЛАТИ ПДВ (англ. VAT carousel fraud [ˌkærʊˈsɛl frɔːd]) - схема, в якій відбувається циркуляція товарів настільки багато разів, наскільки це можливо, без сплати ПДВ. Товари продаються у рамах «каруселі» за найвищою ціною, що існує у даний момент продажу, оскільки чим вища ціна, тим більшу суму ПДВ можна привласнити. Результатом карусельної схеми стає постійне підвищення вартості товару, що у випадку відсутності перевірок може призвести до безконтрольного зростання його ціни. Це означає, що у межах каруселі вартість товару повинна занижуватись перед його наступним перепродажем. Так часто відбувається, якщо товар знаходиться у «третіх країнах». Заниження вартості має додаткову перевагу, оскільки знижує імпортні мита, які потрібно сплатити у третій країні. Такий «фінансовий збиток» покривається відшкодуванням ПДВ від країни-члена ЄС


КАСА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАСА (англ. сash/pay desk [kæʃ] / peɪ desk [pə(r) desk]) - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 10. – Ст. 369); - (1) Готівка, що є у розпорядженні підприємства. (2) Структурний підрозділ підприємства, організацій, установи, що виконує касові операції. (3) Рахунок у бухгалтерському обліку, в якому відбувається рух, надходження та видача готівки. (4) Приміщення, спеціально обладнане для приймання, зберігання, видачі грошей та інших цінностей


Каса (касса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Готівка, що є у розпорядженні підприємства. 2. Структурний підрозділ підприємства. 3. Рахунок у бухгалтерському обліку, в якому відбивається рух, надходження та видачі готівки. 4. Приміщення, яке спеціально обладнується для приймання, зберігання, видачі грошей та інших цінностей.

Каса (касса)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Готівка, що є у розпорядженні підприємства. 2. Структурний підрозділ підприємства. 3. Рахунок у бухгалтерському обліку, в якому відбивається рух, надходження та видачі готівки. 4. Приміщення, яке спеціально обладнується для приймання, зберігання, видачі грошей та інших цінностей.

КАСИР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАСИР (англ. саshier [kæʃˈɪər]) - службова особа, що безпосередньо виконує касові операції. При прийомі на роботу підприємство, організація, установа укладає з ним угоду про повну індивідуальну матеріальну відповідальність. К. не має права делегувати виконання дорученої йому роботи іншим особам


КАСОВІ ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

КАСОВІ ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ (англ. cash expenses and allowing credit [kæʃ ɪksˈpensɪz ənd əˈlaʊɪŋ ˈkredɪt]) - усі суми коштів, перерахованих органом Казначейства або установою банку з реєстраційних, спеціальних реєстраційних, поточних рахунків як готівкою, так і шляхом безготівкової оплати рахунків, за всіма операціями (джерело: Порядок бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку бухгалтерського обліку окремих активів та зобов’язань бюджетних установ та внесення змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку бюджетних установ» від 02.04.2014 № 372, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 квітня 2014 р. за № 426/25203Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  79  (Далі)
  Все