Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51
  Все

З

Зростання (рост)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
стадія життєвого циклу товару, що характеризується визнанням його покупцями, швидким підвищенням попиту на нього.

Зростання (рост)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
стадія життєвого циклу товару, що характеризується визнанням його покупцями, швидким підвищенням попиту на нього.

ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗУПИНЕННЯ ОПЕРАЦІЙ (англ. transactions termination [trænˈzækʃənz ˌtɜːmɪˈneɪʃən]) - тимчасова, на визначений строк, заборона банку здійснювати окремі види операцій (джерело: Положення про застосування Національним банком України заходів впливу: затверджене постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про застосування Національним банком України заходів впливу» від 17.08.2012 № 346


Зустрічні векселі (встречные вексели)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
векселі, за якими дві особи виступають стосовно одна одної як кредитори та позичальники. З.в. видаються двома особами одна одній не на підставі здійсненої між ними комерційної угоди, а з метою обліку цих векселів у банку.

Зустрічні векселі (встречные вексели)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
векселі, за якими дві особи виступають стосовно одна одної як кредитори та позичальники. З.в. видаються двома особами одна одній не на підставі здійсненої між ними комерційної угоди, а з метою обліку цих векселів у банку.

ЗУСТРІЧНІ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗУСТРІЧНІ ОПЕРАЦІЇ (англ. back-to-back trades [back tuː back treɪdz]) - пара операцій, що вимагає від контрагента отримання та перепоставки одних і тих же цінних паперів в один і той же день. З. о. можуть бути прямою купівлею та продажем або операціями щодо забезпечення (угоди РЕПО або позики у формі цінних паперів). Наприклад, дилер по цінних паперах може купити та продати ті ж самі цінні папери на ту ж розрахункову дату в процесі організації «ринку для клієнтів», або може купити цінні папери для реєстру і фінансувати позицію через угоду РЕПО


ЗУСТРІЧНА ПОКУПКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗУСТРІЧНА ПОКУПКА (англ. counter purchase [ˈkaʊntə ˈpɜːʧəs]) - зобов’язання експортера купити у імортера, чи у компанії, яку названо імортером, чи домовитись щодо покупки з третьою стороною. Вартість товарів зустрічної покупки погоджується у процентовому відношенні з вартістю товарів експортованих спочатку


Зустрічна пропозиція (встречное предложение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відповідь на пропозицію про продаж або купівлю товару в певній кількості за певною ціною, яка містить умови про укладання угоди.

Зустрічна пропозиція (встречное предложение)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
відповідь на пропозицію про продаж або купівлю товару в певній кількості за певною ціною, яка містить умови про укладання угоди.

З’єднання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

З’єднання – [канал, зв’язок] (link) 1) електричне або оптичне з’єднання між мережною станцією і концентратором або між двома концентраторами. 2) сутність, що визначає топологічне співвідношення між двома вузлами різних підмереж. Між парою підмереж може існувати безліч з’єднань одночасно.
Сторінка: (Назад)   1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51
  Все