Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  51  (Далі)
  Все

З

Загальнодоступність освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Загальнодоступність освіти – відповідно до Закону про американців- інвалідів (ADA Section 508), навчальні матеріали, в тому числі інтерфейси, зображення,   аудіо-   та   мультимедійні   елементи,   а   також   всі   інші   види інформації, повинні бути доступні всім, незалежно від інвалідності.
ЗАГРОЗА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗАГРОЗА (англ. threat [θrɛt]) - особа або група осіб, предмет чи діяльність, що потенційно можуть спричинити шкоду, наприклад, державі, суспільству, економіці і т.д. У контексті ВК/ФТ сюди включено злочинців, терористичні угрупування та їх пособники, їх кошти, а також минула, теперішня та майбутня діяльність з ВК чи ФТ. Це один із факторів, що пов’язаний із ризиком, і, як правило, слугує відправною точкою у розвитку розуміння ризику ВК/ФТ. У деяких випадках, певні типи оцінки загроз можуть слугувати передумовою до проведення оцінки ризиків


ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗАГРОЗИ НАЦІОНАЛЬНІЙ БЕЗПЕЦІ УКРАЇНИ (англ. threats to the national security of Ukraine [θrets tə ðə ˈnæʃənl sɪˈkjʊərɪtɪ əv juːˈkreɪn]) - явища, тенденції і чинники, що унеможливлюють чи ускладнюють або можуть унеможливити чи ускладнити реалізацію національних інтересів та збереження національних цінностей України (джерело: Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII


Задаток (задаток)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гарантований внесок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, що передаються однією юридичною (фізичною) особою іншій як гарантія виконання прийнятих цією особою зобов’язань стосовно тієї, яка отримує задаток.

Задаток (задаток)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
гарантований внесок у вигляді грошової суми або майнових цінностей, що передаються однією юридичною (фізичною) особою іншій як гарантія виконання прийнятих цією особою зобов’язань стосовно тієї, яка отримує задаток.

Задачі економічні (задачи экономические)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
задачі, що розв’язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов’язані з визначеннями невідомих величин на основі вихідних даних.

Задачі економічні (задачи экономические)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
задачі, що розв’язуються у процесі економічного аналізу, планування, проектування, пов’язані з визначеннями невідомих величин на основі вихідних даних.

Задача

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Задача –  проблемна  ситуація,  в  якій  визначено  вихідні  об’єкти,  їхні властивості, зв’язки та зазначено, які об’єкти мають бути одержані й/або які властивості вони повинні мати та/або, як ці об’єкти мають бути зв’язані.ЗАДОВІЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ СТАН

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗАДОВІЛЬНИЙ ФІНАНСОВИЙ СТАН (англ. satisfactory financial status [ˌsætɪsˈfæktərɪ faɪˈnænʃəl ˈstaeɪtəs]) - стійка  ліквідність, платоспроможність та фінансова стійкість підприємства, його забезпеченість власними оборотними засобами та ефективне використання ресурсів підприємства (джерело: Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації: затверджено наказом Міністерства фінансів України та Фонду державного майна України «Про затвердження Положення про порядок здійснення аналізу фінансового стану підприємств, що підлягають приватизації» від 26.01.2001 № 49/121, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 8 лютого 2001 р. за № 121/5312 


ЗАДОВОЛЕНИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЗАДОВОЛЕНИЙ (англ. satisfied [ˈsætɪsfaɪd]) - при посиланні на фінансову установу, остання є задоволеною у тому випадку, якщо здатна обґрунтувати свою оцінку компетентним органам владиСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  51  (Далі)
  Все