Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  30  (Далі)
  Все

Е

Економічна інтеграція (экономическая интеграция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
процес зближення, об’єднання господарського життя, економік декількох країн.

Економічна інтервенція (экономическая интервенция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв’язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошовому ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти.

Економічна інтервенція (экономическая интервенция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Насильницьке втручання однієї чи кількох держав в економіку іншої держави або в її взаємозв’язки з третіми державами. 2. Виступ держави на товарному або грошовому ринку своєї країни з метою впливу на ціни товарів або курс валюти.

Економічна інфраструктура (экономическая инфраструктура)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність підприємств, організацій, установ, об’єктів, споруд тощо, що є загальною матеріальною основою ефективного функціонування економіки.

Економічна війна (экономическая война)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
введення в економіку політичних і воєнних чинників, застосування санкцій і всебічного стратегічного контролю на торгівлю з деякими країнами, аби змусити їх виконувати вимоги сторони, яка запроваджує політику Е.В., що властиве міжнародній економічній політиці.

ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКОНОМІЧНА ВИГОДА (англ. economic benefit [ˌiːkəˈnɒmɪk ˈbenɪfɪt]) - потенційна можливість отримання підприємством грошових коштів від використання активів


Економічна дестабілізація (экономическая дестабилизация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
різке порушення рівноваги, нестабільність в економіці, розбалансованість господарських зв’язків.

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ (СЕНС) ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ (СЕНС) ФІНАНСОВОЇ ОПЕРАЦІЇ (англ. financial transaction economic feasibility (sense) [faɪˈnænʃəl trænˈzækʃən ˌiːkəˈnɒmɪk ˌfiːzəˈbɪlɪti (sens)]) - аргументоване обґрунтування, що така фінансова операція спрямована на досягнення економічного результату, економічних або особистих цілей, які не порушують вимоги законодавства України або не спрямовані на такі порушення (джерело: Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасників» від 15.08.2016 № 369


Економічна експансія (экономическая экспансия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел сировини. Проводиться як суто економічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо.

Економічна експансія (экономическая экспансия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з форм зовнішньої політики держав, спрямована на розширення сфери економічного впливу шляхом захоплення нових ринків збуту, сфер впливу, джерел сировини. Проводиться як суто економічними методами (вивезення капіталу, демпінг, валютна політика), так і шляхом дипломатичного тиску тощо.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  30  (Далі)
  Все