Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  30  (Далі)
  Все

Е

ЕКСПОРТ (ЕКСПОРТ ТОВАРІВ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (ЕКСПОРТ ТОВАРІВ) (англ. export (export of goods) [ˈekspɔːt (ˈekspɔːt əv gʊdz)]) - продаж товарів українськими суб’єктами зовнішньоекономічної діяльності іноземним суб’єктам господарської діяльності (у тому числі з оплатою в негрошовій формі) з вивезенням або без вивезення цих товарів через митний кордон України, включаючи реекспорт товарів (джерело: Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631 // Офіційний вісник України. – 1999. – № 22. – Ст. 1020). При цьому термін реекспорт (реекспорт товарів) означає продаж іноземним суб’єктам господарської діяльності та вивезення за межі України товарів, що були раніше імпортовані на територію України (джерело: Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII


ЕКСПОРТ (ОСТАТОЧНЕ ВИВЕЗЕННЯ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (ОСТАТОЧНЕ ВИВЕЗЕННЯ) (англ. export (final export) [ˈekspɔːt (ˈfaɪnl ˈekspɔːt)]) - митний режим, відповідно до якого українські товари випускаються для вільного обігу за межами митної території України без зобов’язань щодо їх зворотного ввезення (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI


Експорт інфляції (экспорт инфляции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поширення інфляції з одних країн в інші, що виникає в результаті економічних відносин, безпосередньо через гроші, ціни.

Експорт інфляції (экспорт инфляции)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
поширення інфляції з одних країн в інші, що виникає в результаті економічних відносин, безпосередньо через гроші, ціни.

Експорт капіталу (экспорт капитала)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивіз капіталу за кордон, який здійснюється в грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій. Запроваджується державами, фірмами, підприємствами у вигляді позичкового (позики, кредити, вкладення в банки) або підприємницького капіталу (прямі або портфельні інвестиції).

Експорт капіталу (экспорт капитала)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивіз капіталу за кордон, який здійснюється в грошовій або товарній формі з метою отримання прибутку, зміцнення економічних та політичних позицій. Запроваджується державами, фірмами, підприємствами у вигляді позичкового (позики, кредити, вкладення в банки) або підприємницького капіталу (прямі або портфельні інвестиції).

Експортер (экспортер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
країна, фізична або юридична особа, що займається експортом.

Експортер (экспортер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
країна, фізична або юридична особа, що займається експортом.

Експортні кредити (экспортные кредиты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредити, що їх надають фірми-експортери, банки, уряди іноземним підприємствам і державам для оплати останніми закупок товарів у країни-кредитора.

Експортні кредити (экспортные кредиты)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредити, що їх надають фірми-експортери, банки, уряди іноземним підприємствам і державам для оплати останніми закупок товарів у країни-кредитора.


Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  30  (Далі)
  Все