Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  30  (Далі)
  Все

Е

Експертні оцінки (экспертные оценки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількісні та якісні оцінки процесів та явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах).

Експертні оцінки (экспертные оценки)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кількісні та якісні оцінки процесів та явищ, економічних величин, показників, зроблені експертами на основі їх міркувань (у балах, порядкових номерах, рейтингах).

Експертна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експертна   система   –   прикладна   система   штучного   інтелекту,   що включає базу знань і механізм виведення та дає змогу за правилами і наданими користувачем фактами розпізнати ситуацію, встановити діагноз або дати рекомендацію для вибору дій.ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТНА КОМІСІЯ (англ. expert commission [ˈekspɜːt kəˈmɪʃən]) - комісія Держфінмоніторингу України з розгляду узагальнених матеріалів і додаткових узагальнених матеріалів, підготовлених для подання правоохоронним та розвідувальним органам, склад і повноваження якої затверджуються окремим наказом Держфінмоніторингу України (джерело: Порядок надання та розгляду узагальнених матеріалів: затверджено наказом Міністерства фінансів України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства доходів і зборів України, Служби безпеки України «Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів» від 02.12.2013 № 1026/1184/739/484, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 грудня 2013 р. за № 2170/24702


Експертна рецензія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експертна рецензія – заключне судження експерта про рецензований інноваційний проект (його актуальність, відповідність цілей об’єктивним потребам і тенденціям розвитку освіти, чіткість визначення цілей тощо).Експлуатаційна документація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експлуатаційна документація – документація на програмне забезпечення, яка призначена для використання під час експлуатації програмного забезпечення та визначає правила дій персоналу і користувачів програмного забезпечення при його функціонуванні, перевірці та забезпеченні його працездатності.


Експлуатація (эксплуатация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Систематичне використання технічних транспортних засобів, нерухомого майна протягом певного періоду. 2. Привласнення результатів праці працівників власниками засобів, підприємства.

Експлуатація (эксплуатация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Систематичне використання технічних транспортних засобів, нерухомого майна протягом певного періоду. 2. Привласнення результатів праці працівників власниками засобів, підприємства.

ЕКСПОРТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (англ. export [ˈekspɔːt]) - продаж або передача на інших законних підставах товарів іноземним суб’єктам господарської та іншої діяльності з вивезенням або без вивезення цих товарів за межі митного кордону України, включаючи реекспорт товарів, у тому числі: продаж або передача товарів в Україні посольству чи представнику будь-якої юридичної особи іноземної держави, іноземцю чи особі без громадянства; продаж або передача в Україні чи за її межами права управління (контролю) товарами відповідно юридичній особі іноземної держави чи її представнику, іноземцю чи особі без громадянства, у тому числі через засоби зв’язку; розкриття технології іноземцю чи особі без громадянства; фактичне відвантаження товарів з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України (джерело: Про державний контроль за міжнародними передачами товарів вій- 248 Е ськового призначення та подвійного використання: Закон України від 20.02.2003 № 549-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 23. – Ст. 148); - (1) Вивезення товару або капіталу за кордон самостійно або із залученням послуг незалежних маркетингових посередників. (2) Товари, які відправляють до іншої країни на продаж


ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) КАПІТАЛУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПОРТ (ІМПОРТ) КАПІТАЛУ (англ. export (import) of capital [ˈekspɔːt (ˈɪmpɔːt) əv ˈkæpɪtl]) - вивезення за межі України (ввезення з-за меж України ) капіталу у будь-якій формі (валютних коштів, продукції, послуг, робіт, прав інтелектуальної власності та інших немайнових прав) з метою одержання прибутків від виробничої та інших форм господарської діяльностіСторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  30  (Далі)
  Все