Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  30  (Далі)
  Все

Е

ЕКСПЕРТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТ (англ. expert [ˈekspɜːt]) - особа, яка володіє науковими, технічними або іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ і процесів, що містять відомості про обста- 247 Е вини вчинення кримінального правопорушення, та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються сфери її знань (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


Експерт (эксперт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кваліфікована людина, спеціаліст у певній галузі, якого залучають до консультацій щодо прийняття рішень, проведення експертизи товарів, наукових розробок тощо.

Експерт (эксперт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кваліфікована людина, спеціаліст у певній галузі, якого залучають до консультацій щодо прийняття рішень, проведення експертизи товарів, наукових розробок тощо.

ЕКСПЕРТИЗА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТИЗА (англ. examination [ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn]) - дослідження будь-якого питання обізнаною особою (експертом) з метою надання висновку


Експертиза (экспертиза)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивчення будь-якого питання обізнаною особою

Експертиза (экспертиза)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вивчення будь-якого питання обізнаною особою

Експертиза бухгалтерська (экспертиза бухгалтерская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дослідження спеціалістом

Експертиза бухгалтерська (экспертиза бухгалтерская)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Дослідження спеціалістом

ЕКСПЕРТИЗА ГРОШОВИХ ЗНАКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ЕКСПЕРТИЗА ГРОШОВИХ ЗНАКІВ (англ. examination of banknotes [ɪɡˌzæmɪˈneɪʃn əv ˈbæŋk.nəʊt]) - перевірка грошових знаків і розмінної монети на їх справжність і платіжність. Мета експертизи – виявити фальшиві, старі, пошкоджені грошові знаки і монети. Якщо при експертизі пошкоджених знаків буде встановлено їхню справжність і платіжність, банк замінює їх на нові за заявою пред’явника


Експертні методи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Експертні методи – методи системного аналізу, в яких для виконання конкретних неформалізованих операцій використовують знання, досвід, інтуїцію, винахідливість, інтелект експертів у потрібній сфері. Реалізуються як комплекс логічних і математичних процедур, спрямованих на здобуття від спеціалістів-експертів  інформації,  а  також її  аналіз  й  узагальнення  з  метою вибору раціональних рішень.
Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  30  (Далі)
  Все