Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  45  (Далі)
  Все

Д

ДЕПОЗИТНІ ГРОШІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТНІ ГРОШІ (англ. deposit money [dɪˈpɒzɪt ˈmʌni]) - безготівкові гроші, які знаходяться у вигляді записів на рахунках клієнтів банків. Д. г. виникли у процесі обліку банком векселів, внаслідок чого замість виплати суми боргу банкнотами банк відкривав власнику векселя рахунок, на якому відображувалася належна йому сума коштів. Потім з цього рахунка за дорученням клієнта банк здійснював відповідні платежі шляхом списання грошей з рахунка. Зараз Д. г. частіше за все створюються (виникають) шляхом внесення готівкових грошей у касу банку при відкритті поточних або депозитних банківських рахунків. Управління Д. г. здійснюється з використанням чека, платіжного доручення, пластикової картки або систем дистанційного доступу до банківських рахунків. Д. г. – форма кредитних грошей


ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТНІ РАХУНКИ (англ. deposit accounts [dɪˈpɒzɪt əˈkaʊnts]) - рахунки, які відкриваються в органах Державної казначейської служби України та/або установах банків для обліку депозитних сум, які з настанням відповідних умов підлягають поверненню або перерахуванню за призначенням


Депозитний рахунок (депозитный счет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

Депозитний рахунок (депозитный счет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розрахунковий рахунок фізичної або юридичної особи в кредитній установі, на якому зберігається депозит і здійснюються відповідні обігові операції.

Депозитний сертифікат

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Депозитний сертифікат – борговий цінний папір, який засвідчує право клієнта банку на отримання внесеної ним суми та процентів після закінчення встановленого строку дії депозитного сертифіката.


ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТНИЙ СЕРТИФІКАТ (англ. certificate of deposit [səˈtɪfɪkət ɒv dɪˈpɒzɪt]) - один із монетарних інструментів Національного банку. Д. с. є борговим цінним папером Національного банку в бездокументарній формі з іменною ідентифікацією власників на підставі реєстру власників системи кількісного обліку СЕРТИФ, який свідчить про розміщення в Національному банку коштів банків і їх право на отримання внесеної суми та процентів після закінчення встановленого строку. Д. с. овернайт – борговий цінний папір Національного банку, який свідчить про розміщення банком коштів через постійно діючу лінію проведення тендерів з розміщення депозитних сертифікатів на термін до наступного робочого дня


ДЕПОНЕНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОНЕНТ (англ. bailor [ˈbeɪlə]) - власник цінних паперів, співвласники цінних паперів, нотаріус, на депозит якого внесено цінні папери, яким рахунок у цінних паперах відкривається депозитарною установою на підставі відповідного договору про обслуговування рахунка в цінних паперах, а також депозитарна установа, яка відкриває собі рахунок у цінних паперах на підставі наказу керівника цієї депозитарної установи. Національний банк України може бути депонентом у випадках, передбачених цим Законом


Депонент (депонент)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фізична чи юридична особа, що внесла цінності в депозит державної чи комерційної установи. Д. також є працівники, що несвоєчасно отримали заробітну платню на підприємстві, в організації чи установі.

ДЕПОНОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОНОВАНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА (англ. deposited wages [dɪˈpɒzɪtɪd ˈweɪʤɪz]) - готівка, одержана суб’єктами господарювання для виплат, пов’язаних з оплатою праці, та не виплачена в установлений строк окремим фізичним особам (джерело: Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні» від 29.12.2017 № 148


Депонування (депонирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передання грошей та цінних паперів на зберігання в кредитні та інші заклади.


Сторінка: (Назад)   1  ...  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  ...  45  (Далі)
  Все