Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  45  (Далі)
  Все

Д

Демографія (демография)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про населення як сукупність людей, що проживають у межах певної території. Вивчає склад, рух та закономірності розвитку населення і питання політики народонаселення: чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімейним станом, національністю, освітою, заняттям, соціальним станом тощо).

Демографія (демография)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
наука про населення як сукупність людей, що проживають у межах певної території. Вивчає склад, рух та закономірності розвитку населення і питання політики народонаселення: чисельність, розміщення і склад населення (за статтю, віком, сімейним станом, національністю, освітою, заняттям, соціальним станом тощо).

Демократизація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Демократизація   (rpeц.   demokratia   –   народовладдя)   педагогічного процесу – впровадження в педагогічну систему принципів демократії, надання свободи творчості педагогу і більших можливостей вихованцям.ДЕМПІНГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕМПІНГ (англ. dumping [ˈdʌmpɪŋ]) - ввезення на митну територію країни імпорту товару за ціною, нижчою від порівнянної ціни на подібний товар у країні експорту, яке заподіює шкоду національному товаровиробнику подібного товару


Демпінгова ціна (демпинговая цена)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
штучно занижена ціна, іноді нижча за собівартість, за якою продається товар на внутрішньому і зовнішньому ринках. Використовується з метою проникнення на ринок, витіснення конкурентів. Однак часто фірми й держава використовують демпінг як разовий захід швидкого одержання необхідних коштів, валюти.

Денний ліміт по картці

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Денний ліміт по картці – максимальна сума витрат протягом однієї доби, що встановлюється на кожну картку.


Деномінація (деноминация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зміна номінальної вартості грошових знаків з метою впорядкування обігу і спрощення розрахунків. При Д. грошові знаки попередніх випусків обмінюють на нові у співвідношенні, що забезпечує заміну великої кількості старих грошей меншою кількістю нових. Д. може здійснюватися самостійно, або у процесі грошової реформи, коли за мету береться стабілізація валюти.

Депозит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Депозит – зобов'язання банку за тимчасово залученими коштами фізичних і юридичних осіб або цінними паперами за відповідну плату.


ДЕПОЗИТ (ВКЛАД)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕПОЗИТ (ВКЛАД) (англ. deposit [dɪˈpɒzɪt]) - кошти, які надаються фізичними чи юридичними особами в управління резиденту, визначеному фінансовою організацією згідно із законодавством України, або нерезиденту на строк або на вимогу та під процент на умовах видачі на першу вимогу або повернення зі спливом встановленого договором строку. Залучення депозитів може здійснюватися у формі випуску (емісії) ощадних (депозитних) сертифікатів. Правила здійснення депозитних операцій встановлюються: для банківських депозитів - Національним банком України відповідно до законодавства; для депозитів (внесків) до інших фінансових установ - державним органом, визначеним законом (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 13, / № 13-14, № 15-16, № 17 /. – Ст. 112).


Депозитарій (депозитарий)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Фізична або юридична особа, якій довірені депозити. 2. Держава або міжнародна організація, що зберігає оригінал тексту міжнародного договору, документи про його ратифікацію, про приєднання до цього договору інших держав тощо.


Сторінка: (Назад)   1  ...  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  ...  45  (Далі)
  Все