Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  45  (Далі)
  Все

Д

ДЕБЕТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕБЕТ (англ. debit [ˈdɛbɪt]) - ліва сторона рахунка бухгалтерського обліку, яку використовують для відображення економічних показників господарських операцій. Запис кожної суми на Д. певного рахунка повторюється у кредиті іншого рахунка, що зумовлено методом подвійного запису. Д. активів показує збільшення сум, які обліковують, а Д. пасивів – зменшення їх. В активно- пасивних рахунках Д. може вказувати як на збільшення, так і на зменшення коштів. Зв’язок між двома рахунками внаслідок подвійного запису називають кореспонденцією рахунків. Залишок у Д. рахунків на кінець звітного періоду показують в активі бухгалтерського балансу. Протилежним Д. є кредит (Credit) – права сторона рахунка бухгалтерського обліку. На активних рахунках по кредиту фіксується зменшення об’єкта обліку, а на пасивних – збільшення


Дебет (дебет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ліва сторона рахунка бухгалтерського обліку, яку використовують для відображення господарських операцій, запис кожної суми на Д. певного рахунка повторюють у кредиті інших рахунків, що зумовлено методом подвійного запису. Д. активних рахунків показує збільшення сум, які обліковують, а Д. пасивних рахунків

Дебетна картка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дебетна картка – різновид платіжної картки, за допомогою якої можна сплатити за товари та послуги або отримати готівку в межах залишку на картковому рахунку.


Девізи (девизы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
боргові вимоги і зобов'язання, виражені в іноземній валюті (векселі, чеки, перекази), засіб міжнародних розрахунків. В економічній літературі Д. називають усі розрахункові засоби в іноземній валюті та саму іноземну валюту.

Девальвація (девальвация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження курсу національної або міжнародної грошової одиниці щодо валют інших країн. Д.

Деградація (деградация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
погіршення стану економічної системи, її розвал, втрата організації, управління.

Дегресія (дегрессия)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
пропорційне оподаткування з пониженням відсотку для зменшуваних за величиною доходів.

Дезінтеграція (дезинтеграция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розлад, розподіл на частини цілісної структури, послаблення, порушення зв’язків у єдиній системі.

Дезінфляція (дезинфляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
зниження темпів зростання цін у період рецесії, погіршення кон’юнктури ринку.

Дезінформація (дезинформация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
свідоме поширення неправильної інформації, аби ввести в оману громадянську думку, викликати певну реакцію в адресата; один з найпоширеніших засобів політичної і економічної пропаганди з певною метою.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  45  (Далі)
  Все