Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все

Д

Дослідження ринку (исследование рынка)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
глибокі маркетингові дослідження, які базуються на вивченні стану, динаміки макро- або мікро ринків (товарних та регіональних) з використанням комплексу методів економічно-математичного моделювання, фактичного аналізу, соціологічних досліджень з метою визначення основних проблем його розвитку й розробки перспективних програм.

Доступ (до вищої освіти)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Доступ (до вищої освіти) – право осіб, що володіють відповідною кваліфікацією, представляти  свою  кандидатуру і  бути  розглянутим  з  метою прийому в установи вищої освітиДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСТУП ДО ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ (англ. access to information in the system [ˈækses tʊ ˌɪnfəˈmeɪʃən ɪn ðə ˈsɪstɪm]) - отримання користувачем можливості обробляти інформацію в системі


ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ (англ. pre-trial investigation [priː-ˈtraɪəl ɪnˌvestɪˈgeɪʃən]) - стадія кримінального провадження, яка починається з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань і закінчується закриттям кримінального провадження або направленням до суду обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСУДОВЕ СЛІДСТВО (англ. pre-trial examination [priː-ˈtraɪəl ɪgˌzæmɪˈneɪʃən]) - форма досудового розслідування, в якій здійснюється розслідування злочинів (джерело: 241 Д Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ДОСЬЄ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОСЬЄ (англ. profile [ˈprəʊ.faɪl]) - (1) Cукупність документів і матеріалів з якоїсь конкретної справи або питання. (2) Папка з цими матеріалами


Дотація (дотация)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
державна виплата, що надається у беззворотньому порядку. Розрізняють бюджетну дотацію та дотацію окремим організаціям.

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕДУР (КОМПЛАЄНС)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВНУТРІШНІХ ПРОЦЕДУР (КОМПЛАЄНС) (англ. compliance with legislation requirements and internal procedures (compliance) [kəmˈplaɪəns wɪð ˌleʤɪsˈleɪʃən rɪˈkwaɪəmənts ənd ɪnˈtɜːnl prəˈsiːʤəz (kəmˈplaɪəns)]) - необхідність знати, розуміти та дотримуватися всіх вимог законодавства України, нормативів, положень і правил, внутрішніх політик, стандартів та кодексів з питань діяльності банку (джерело: Методичні рекомендації щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про схвалення Методичних рекомендацій щодо вдосконалення корпоративного управління в банках України» від 28.03.2007 № 98


ДОХІД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОХІД (англ. іncome [ˈɪnkʌm]) - кошти в грошовій або натуральній формі, одержані внаслідок підприємницької чи будьякої іншої діяльності


Дохід (доход)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
будь-яке надходження коштів чи одержання матеріальних цінностей, які мають грошову вартість. Стосовно підприємства, фірми розглядають валовий і чистий Д. У валовий Д. підприємства включають виручку, грошові надходження від реалізації товарів і послуг, виконання робіт, від продажу майна, проценти, одержані за рахунок надання грошей у кредит, а також інші грошові і матеріальні надходження. Чистий Д.


Сторінка: (Назад)   1  ...  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все