Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все

Д

Домінування (доминирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
головне, пріоритетне положення (становище) одного з економічних суб’єктів (або його майна, товарів на ринку) порівняно з іншими суб’єктами підприємницької діяльності.

ДОМІЦИЛІАНТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛІАНТ (англ. domiciliation agent [ˌdɒmɪsɪlɪˈeɪʃən ˈeɪʤənt]) - платник за векселем, який уповноважує доміциліата здійснити платіж за векселем у місці доміциляції - місцезнаходженні доміциліата. Місцезнаходження платника і доміциліата різні. Право доміцилювати вексель, тобто визначати особливе місце платежу (населений пункт, відмінний від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем), належить 239 Д виключно векселедавцю як у простих, так і в переказних векселях (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444).


ДОМІЦИЛІАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛІАТ (англ. domiciliate [ˌdɒmɪsɪlɪˈeɪt]) - особа, яка є особливим платником за векселем за дорученням і за рахунок доміциліанта. Місцезнаходження такої особи і доміциліанта різні (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 10. – Ст. 444).


ДОМІЦИЛЯЦІЙНА ФОРМУЛА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛЯЦІЙНА ФОРМУЛА (англ. domiciliation formula [ˌdɒmɪsɪlɪˈeɪʃən ˈfɔːmjʊlə]) - напис на векселі, що обумовлює особливе місце платежу, яке відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем. Учиняється векселедавцем (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМІЦИЛЯЦІЯ ВЕКСЕЛЯ (англ. domiciled bill [ˈdɒmɪsaɪld bɪl]) - призначення за векселем особливого місця платежу, що відрізняється від місцезнаходження особи, яка зазначена як платник за векселем, шляхом проставлення доміциляційної формули. Під час складання векселя векселедавець може зазначити не лише особливе місце платежу, а й особу, яка оплатить вексель у місці доміциляції. Якщо така особа не зазначена, то її може зазначити трасат під час акцепту. Якщо він цього не зробить, то вважається, що акцептант сам виконає платіж у місці доміциляції (джерело: Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій з векселями в національній валюті на території України» від 16.12.2002 № 508, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2003 р. за № 174/7495


Домашнє господарство (домашнее хозяйство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
один із трьох основних суб’єктів економічної діяльності (держава, підприємства, домашні господарства). Охоплює економічні суб’єкти й процеси, що відбуваються там, де постійно проживає людина, сім’я.

ДОМАШНІЙ АРЕШТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДОМАШНІЙ АРЕШТ (англ. house arrest [haʊs əˈrest]) - заборона підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 9-10. – Ст. 88).


Домашня сторінка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домашня сторінка – ресурс, що представляє собою розповідь про людину, її сім’ю, спосіб життя, хобі та захоплення. Персональна сторінка користувача, зазвичай невеликого розміру. Головна, перша сторінка сайту, яка завантажується на комп’ютер після введення основної адреси сайту, яка несе основне презентаційне і навігаційне навантаження.Домен Windows

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домен Windows – це група комп’ютерів однієї мережі, що мають єдиний центр (який називається  контролером домена), що  використовує єдину базу користувачів     (тобто     облікові     записи     знаходяться    не     на     кожному окремо комп’ютері, а на контролері домена, т.зв. мережний вхід у систему), єдину групову і локальну політику, єдині параметри безпеки (стосовно до томів з файловою системою NTFS), обмеження часу роботи облікового запису та інші параметри,    що    значно    спрощують    роботу    системного    адміністратора організації, якщо в ній експлуатується велике число комп‘ютерів.


Домен1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Домен1  – частина ієрархічного адресного простору мережі Інтернет, яка має унікальну назву, що її ідентифікує, обслуговується групою серверів доменних імен та централізовано адмініструється.Сторінка: (Назад)   1  ...  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  (Далі)
  Все