Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  45  (Далі)
  Все

Д

Державне банкрутство (государственное банкротство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
фінансова неспроможність держави, що зумовлена повною або частковою відмовою від оплати зовнішніх державних зобов'язань та внутрішніх боргів, найгостріший прояв кризи державних фінансів. Основні причини виникнення Д.б.

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ БЮРО РОЗСЛІДУВАНЬ (англ. State Bureau of Investigations [steɪt bjʊəˈrəʊ əv ɪnˌvestɪˈgeɪʃənz]) центральний орган виконавчої влади, що здійснює правоохоронну діяльність з метою запобігання, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції


Державне замовлення (государственный заказ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
замовлення урядовими структурами компаніям, концернам, об’єднанням, підприємствам різних форм власності на випуск необхідної продукції чи стратегічних товарів, військової техніки, обладнання, виконання великих будівельних робіт, будівництва стратегічних об’єктів, об’єктів соціальної сфери за рахунок фінансування з державного бюджету.

ДЕРЖАВНЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ ЗАПОЗИЧЕННЯ (англ. public borrowing [ˈpʌblɪk ˈbɒrəʊɪŋ]) - операції, пов’язані з отриманням державою кредитів (позик) на умовах повернення, платності та строковості з метою фінансування державного бюджету


Державне казначейство (государственное казначейство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
підрозділ Міністерства фінансів України, який має забезпечувати ефективне управління коштами Державного бюджету, підвищувати оперативність щодо фінансування виплат (видатків) у межах наявних фінансових ресурсів Державного бюджету України.

ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ КОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. state commercial enterprise [steɪt kəˈmɜːʃəl ˈentəpraɪz]) - суб’єкт підприємницької діяльності, що діє на основі статуту або модельного статуту і несе відповідальність за наслідки своєї діяльності усім належним йому на праві господарського відання майном згідно з цим Кодексом та іншими законами, прийнятими відповідно до цього Кодексу


ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ ОБВИНУВАЧЕННЯ (англ. state prosecution [steɪt ˌprɒsɪˈkjuːʃən]) - процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення


ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО (англ. state enterprise [steɪt ˈentəpraɪz]) - підприємство, що діє на основі державної власності, або підприємство, у статутному капіталі якого частка державної власності становить 50 і більше відсотків


Державне регулювання (государственное регулирование)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
форма цілеспрямованої політики та реальних дій держави, визначення політичних, правових та фінансово-економічних важелів щодо забезпечення розвитку підприємництва, підтримки суб’єктів і об’єктів підприємницької діяльності, забезпечення чи підтримки функціонування їх в заданому режимі.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ (англ. banking activity state regulation [ˈbaŋkɪŋ akˈtɪvɪti steɪt rɛɡjʊˈleɪʃ(ə)n]) - одна із функцій Національного банку України, яка полягає у створенні системи норм, що регулюють діяльність банків, визначають загальні принципи банківської діяльності, порядок здійснення банківського нагляду, відповідальність за порушення банківського законодавства. Державне регулювання банківської діяльності в Україні здійснює Національний банк на основі використання методів адміністративного та індикативного регулювання. Шляхом регулювання банківської діяльності відбувається реалізація правового статусу Національного банку як особливого центрального органу державного управління, визначеного Законом України «Про Національний банк України»Сторінка: (Назад)   1  ...  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  ...  45  (Далі)
  Все