Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  45  (Далі)
  Все

Д

Державні позики (государственные займы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
кредитні відносини, за яких кредитором виступає держава або її місцеві органи. Як правило, Д.п. мають грошову форму, хоча за умов знецінення паперових грошей іноді застосовуються і натуральні погашення зерном, цукром тощо. Д.п. поділяються на: внутрішні і зовнішні; короткострокові (до 1 року), середньострокові (1-5 років), довгострокові (понад 5 років); рентні, процентні і виграшні.

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ (англ. government special earmarked funds [ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt ˈspɛʃ(ə)l ˈɪə.mɑːk fʌndz]) - фонди грошових коштів, які формуються у процесі розподілу та перерозподілу ВВП за рахунок сплати фізичними та юридичними особами обов’язкових внесків та інших надходжень. Кошти Д. ц. ф. використовуються на фінансування державних економічних та соціальних програм і перебувають у розпорядженні центральних та місцевих органів влади. На сучасному етапі роль Д. ц. ф. є значною – їх бюджети становлять близько однієї чверті обсягу фінансових ресурсів, якими розпоряджається держава. Існування Д. ц. ф. пов’язане з необхідністю задоволення певних економічних та соціальних потреб, які мають особливо важливе значення. Відокремлення коштів Д. ц. ф. від коштів державного бюджету (повне відокремлення від бюджету або виокремлення Д. ц. ф. у складі бюджету) та чітке визначення джерел їх формування і напрямів використання акумульованих ними фінансових ресурсів сприяв підвищенню рівня задоволення суспільних потреб та ефективності контролю за цільовим використанням коштів. В Україні найбільші Д. ц. ф. мають соціальну спрямованість: Пенсійний фонд України; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням і похованням; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття; Фонд загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, що спричинили втрату працездатності


ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ЦІННІ ПАПЕРИ (англ. government securities [ˈgʌvnmənt sɪˈkjʊərɪtɪz]) - облігації внутрішніх і зовнішніх державних позик та казначейські зобов’язання України, розміщені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику


Державні цінні папери (государственные ценные бумаги)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
документи, що засвідчують право на власність або відношення до державної позики. До головних Д.ц.п. належать акції державних підприємств, а також облігації державної позики.

Державна акредитація вищого навчального закладу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Державна акредитація вищого навчального закладу – встановлення (підтвердження) на певний термін державного статусу вищого навчального закладу з даного переліку освітніх програм вищої професійної освіти з правом видавати   випускникам   документи   про   вищу   освіту   державного   зразка. Державна акредитація вищого навчального закладу здійснюється на основі атестації.Державна власність (государственная собственность)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
одна з основних форм власності, господарями і розпорядниками якої є держава. До неї належать землі, надра, природні ресурси, основні засоби, будівлі, транспортна і комунальна інфраструктура, культурні і духовні надбання, інформація тощо.

Державна казна (государственная казна)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
загальна сума грошових коштів (власних грошей та іноземної валюти), що є у бюджеті держави.

Державна контрольно-ревізійна служба (государственная контрольно-ревизионная служба)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
контрольна служба в системі Міністерства фінансів, яка здійснює державний контроль за витрачанням коштів і матеріальних цінностей, їх зберіганням, за штатом і достовірністю бухгалтерського обліку та звітності в міністерствах, відомствах, бюджетних установах, підприємствах, які отримують кошти з бюджетів усіх рівнів і державних валютних фондів, розробляє пропозиції щодо усунення виявлених порушень. За дорученням прокуратури або слідчого контролює суб’єкти підприємницької діяльності незалежно від форми власності.

ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНА ЛОТЕРЕЯ (англ. state lottery [steɪt ˈlɒtərɪ]) - лотерея, що проводиться оператором лотерей відповідно до цього Закону (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 31. – Ст. 369).


Державна митна служба (государственная таможенная служба)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
центральний орган виконавчої влади. Митну справу здійснюють регіональні митниці, митниці, спеціалізовані митні управління та організації, які утворюються у встановленому порядку. Держмитслужба є правонаступником ліквідованого Державного митного комітету України стосовно його зобов'язань, прав та обов'язків. Державна митна служба України була утворена на базі Державного митного комітету України з моменту прийняття Указу Президента України “Про Державну митну службу України” № 216/98 від 23.03.98 з метою вдосконалення організаційної структури митної системи, посилення митного контролю, боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил, зміцнення виконавської дисципліни співробітників митної системи, відповідно до пункту 15 статті 106 Конституції України (254к/96-ВР).


Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  45  (Далі)
  Все