Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  45  (Далі)
  Все

Д

Депонування коштів (депонирование средств)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
передача на збереження банківським установам грошових сум або цінних паперів.

Депорт (депорт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
біржова угода на певний строк, що укладається на фондовій біржі спекулянтами в розрахунку на зниження курсу цінних паперів з метою отримання різниці між купівельним і продажним курсами.

Дерево цілей

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Дерево  цілей –   модель  у  вигляді   зв’язного   графа,  вершини  якого інтерпретуються як елементи (цілі, підцілі, ресурси) дерева, а ребра графа – як зв’язки між ними. Особливістю його є те, що одна й та сама вершина нижчого рівня ієрархії може бути одночасно підпорядкована двом або кільком вершинам вищого рівня.


Деревоподібна (ієрархічна) структура

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Деревоподібна (ієрархічна) структура – структура даних, які є частково впорядкованою множиною, що передбачає лише один елемент цієї множини, який не має попереднього елемента, а решта елементів мають лише один попередній елемент.Держава (государство)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основний інститут управління системою всього суспільства, що володіє загальнонаціональною владою, виступає його офіційним представником і в разі необхідності спирається на примусові засоби.

ДЕРЖАВА ТРАНЗИТУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВА ТРАНЗИТУ (англ. transit state [ˈtrænsɪt steɪt]) - держава, через територію якої переміщаються незаконні наркотичні засоби, психотропні речовини і речовини, внесені до Таблиці I і Таблиці II Конвенції Організації Об’єднаних Націй про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин і яка не є ні місцем походження, ні місцем кінцевого призначення таких засобів і речовин


Державні віртуальні школи

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Державні віртуальні школи – віртуальні школи, що створені законодавством або агентствами на державному рівні, і  / або  управляються державним агентством з освіти, і / або фінансуються за рахунок державних асигнувань або грантів, з метою надання можливостей для онлайн-навчання.ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ОБЛІГАЦІЇ (англ. government bonds [ˈɡʌv(ə)nˌm(ə)nt bɒndz ]) - цінні папери, що посвідчують внесення їх власниками грошей, визначають відносини позики між власниками облігацій та їх емітентом в особі держави, підтверджують зобов’язання держави повернути власникові облігації її номінальну вартість у передбачений умовами розміщення облігацій строк та виплатити доход за облігацією. Д. о. України можуть бути: довгострокові – понад п’ять років; середньострокові – від одного до п’яти років; короткострокові – до одного року.
Д. о. України поділяють на облігації внутрішніх державних позик, облігації зовнішніх державних позик та цільові облігації внутрішніх державних позик України. Облігації внутрішніх державних позик України – державні цінні папери, що розміщуються виключно на внутрішньому фондовому ринку та підтверджують зобов’язання держави щодо відшкодування пред’явникам цих облігацій їх номінальної вартості з виплатою доходу відповідно до умов розміщення облігацій. Цільові облігації внутрішніх державних позик – облігації внутрішніх державних позик, емісія яких є джерелом фінансування дефіциту державного бюджету в обсягах, передбачених на цю мету законом про Державний бюджет України на відповідний рік, та в межах граничного розміру державного боргу


ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, СПЕЦІАЛЬНО СТВОРЕНІ ДЛЯ БОРОТЬБИ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (англ. state authorities specially created to fight organized crime [steɪt ɔːˈθɒrɪtɪz ˈspeʃəlɪ kriːˈeɪtɪd tə faɪt ˈɔːgənaɪzd kraɪm]) До державних органів, спеціально створених для боротьби з організованою злочинністю, належать: а) Координаційний комітет по боротьбі з корупцією і організованою злочинністю при Президенті України; в) спеціальні підрозділи по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України. В разі необхідності Верховною Радою України на постійній або тимчасовій основі можуть бути створені й інші спеціальні органи для боротьби з організованою злочинністю 


ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ, ЯКІ БЕРУТЬ УЧАСТЬ У БОРОТЬБІ З ОРГАНІЗОВАНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ (англ. state authorities involved in the fight against organized crime [steɪt ɔːˈθɒrɪtɪz ɪnˈvɒlvd ɪn ðə faɪt əˈgenst ˈɔːgənaɪzd kraɪm]) До державних органів, які беруть участь у боротьбі з організованою злочинністю, належать: а) органи Національної поліції і Служби безпеки України, крім зазначених у пункті 2 цієї статті; б) органи прокуратури України; в) органи доходів і зборів, органи Державної прикордонної служби України та органи державного фінансового контролю; д) органи і установи виконання покарань та слідчі ізолятори; е) розвідувальний орган Міністерства оборони України; є) Служба зовнішньої розвідки України; ж) Національне антикорупційне бюро України (джерело: Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю: Закон України від 30.06.1993 № 3341-XIIСторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  45  (Далі)
  Все