Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все

Г

Гібридна хмара

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гібридна хмара – це хмарна інфраструктура, що складається з двох або більше різних хмарних інфраструктур (приватних, громадських або публічних), які залишаються унікальними сутностями, але з’єднанні між собою стандартизованими або приватними технологіями, що уможливлюють переносимість   даних   та   прикладних   програм   (наприклад,   використання ресурсів публічної хмари для балансування навантаження між хмарами).ГІБРИДНИЙ КАПІТАЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГІБРИДНИЙ КАПІТАЛ (англ. hybrid capital [ˈhʌɪbrɪd ˈkapɪt(ə)l]) - безстроковий або довгостроковий (звичайно не менше 30 років) субординований борговий інструмент з характеристиками, близькими до акцій, який банки включають до складу основного капіталу. Банки та страхові компанії випускають гібридні інструменти з метою забезпечення банківського капіталу першого та другого рівня (Tier 1, Tier 2), підтримки необхідного рівня кредитоспроможності, а також з метою оцінки компонентів акціонерного капіталу рейтинговими агентствами або підтримки кредитних рейтингів і поліпшення свого кредитного профілю без розмивання акціонерного капіталу. Компанії випускають гібридні інструменти як найбільш економічно ефективні еквіваленти дольових цінних паперів. Гібридні інструменти випускаються прямо чи опосередковано і можуть мати форму привілейованих акцій, субординированих боргових паперів або пріоритетних боргових паперів. Винагорода за такими інструментами може виплачуватися з відстрочкою для того, щоб емітент мав більшу можливість для маневру в разі фінансової кризи. Відстрочка може бути або кумулятивною (неоплачені купони мають відстрочку виплати), або некумулятивною (неоплачені купони втрачаються). Як правило, Г. к. оцінюють за такими підходами: обліковим, який полягає у розробці власної методики обліку інструментів Г. к.; нормативним, що передбачає встановлення регулятором відповідних обмежень і правил щодо врахування гібридного інструменту в капіталі банку; рейтинговим, який полягає у розробці рейтинговим агентством методики зарахування певної частини гібридного інструменту до капіталу банку, тобто оцінюється капіталоємність цього інструмента


Гіпер (гипер)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
префікс, що означає підвищення, надмірність.

Гіперінфляція (гиперинфляция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
остання стадія розвитку інфляційного процесу, на якій темпи знецінення грошової одиниці перевищують 40-50 відсотків на рік. На цій стадії гроші втрачають здатність виконувати свої функції, падає їх роль в економіці, господарські зв'язки набувають бартерної форми, посилюються стихійні процеси в економіці. Причинами Г. можуть бути війна, політичні катаклізми в країні, господарська розруха в зв'язку з помилковою економічною політикою уряду та інші.

Гіперзв’язок

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гіперзв’язок – елемент (текстовий, графічний тощо), вибір якого дозволить перейти до іншого об’єкта (файла, фрагмента файла, веб-сторінки, деяких сервісів Інтернету тощо).Гіпермаркет (гипермаркет)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
неспеціалізований з багато профільним асортиментним набором товарів та з великими торговельними площами магазин з методом торгівлі за принципом самообслуговування з наданням значної кількості торговельних і додаткових послуг.

Гіперпосилання, посилання4

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гіперпосилання, посилання4  (Link) – рядок у HTML-документі, який вказує на будь-який інший файл, який може бути розташований в Інтернеті, і містить повний шлях (URL) до цього файлу.


Гіперпосилання1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гіперпосилання1  – графічне зображення або текст на сайті або в листі електронної пошти, натиснувши на які мишею можна завантажити (іншу) веб- сторінку.Гіперпосилання2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гіперпосилання2 –  зв’язок  між  окремими  компонентами  інформації. Застосовується  для посилань, зроблених  усередині одного об’єкта на інший об’єкт. Гіперпосилання, як правило, робиться з об’єкта розміщеного на HTML- сторінці, на інший об’єкт, що може знаходитися на довільному FTP або WWW- сервері.Гіперпосилання3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гіперпосилання3    –   виділений   об’єкт   (текст   або   зображення)   веб- сторінки, що встановлює зв’язок з іншим об’єктом. Дозволяє переходити до іншого об’єкта середовищі WWW.Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все