Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все

Г

Гнучкі ціни (гибкие цены)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ціни, визначені виходячи із співвідношення попиту і пропозиції товарів (послуг) на ринку з врахуванням зміни його кон’юнктури з метою збільшення реалізації товарів і послуг, особливо вітчизняних.

ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОЛОВНІ РОЗПОРЯДНИКИ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ (англ. key spending units [kiː ˈspendɪŋ ˈjuːnɪt]) - бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно до статті 22 цього Кодексу отримують повноваження шляхом встановлення бюджетних призначень


Головна книга (главная книга)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
систематизована форма бухгалтерського обліку, у якій представлені підсумкові дані за конкретними бухгалтерськими рахунками і звітами.

Головна сторінка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Головна сторінка – початкова сторінка веб-сайту, яка надає відомості про  тематику  веб-сайту  та  матеріали,  які  можна  побачити  на  подальших сторінках (дозволяє переглянути зміст веб-сайту). Як правило, посилання робляться саме на головну (домашню) сторінку веб-сайту. Іноді домашня сторінка може бути першою і єдиною сторінкою на сайті.ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР ФІНАНСОВОЇ УСТАНОВИ (англ. financial institution chief accountant [faɪˈnænʃəl ˌɪnstɪˈtjuːʃən ʧiːf əˈkaʊntənt]) - головний бухгалтер, який очолює утворену бухгалтерську службу у фінансовій установі, штатний бухгалтер фінансової установи, якщо у фінансовій установі не утворено бухгалтерської служби на чолі з головним бухгалтером, особа, яка його заміщує, або особа, на яку покладено ведення на договірних засадах бухгалтерського обліку (позаштатний спеціаліст з бухгалтерського обліку, зареєстрований як фізична особа - підприємець, який провадить підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, та спеціаліст з бухгалтерського обліку централізованої бухгалтерії або аудиторської фірми) (джерело: Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 07.12.2016 № 913


Головний розпорядник кредитів (главный распорядитель кредитов)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
1. Організація (установа), яка володіє наданим державою правом розпоряджатись державними бюджетними коштами (Національний банк, Міністерство фінансів). 2. На підприємствах і в організаціях керівник підприємства і головний бухгалтер.

ГОЛОВУЮЧИЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГОЛОВУЮЧИЙ (англ. presiding [prɪˈzaɪdɪŋ]) - суддя, який розглядає справу одноособово, а при колегіальному розгляді справи - суддя-доповідач, визначений Єдиною судовою інформаційно-телекомунікаційною системою під час розподілу справи


Голосовий портал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Голосовий портал - інтелектуальна голосова комерційна система масового обслуговування телефонних абонентів, яка забезпечує автоматичну обробку телефонних дзвінків за допомогою комп’ютерів.ГОНАР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

ГОНАР – Асоціація Глобального навчання на відстані, створена замість МАДО- Міжнародної асоціації дистанційної освіти.


Горизонтальна інтеграція (горизонтальная интеграция)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
об’єднання підприємств, організацій за спільними підприємницькими інтересами з урахуванням виробничої спеціалізації з випуску однотипної продукції на базі подібності технологій і впровадження спільної стратегії збуту.


Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все