Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все

Г

Гербовий збір (гербовый сбор)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
податки, збори, які стягуються державою за проведення певних операцій, надання юридичних послуг.

Гешефт (гешефт)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
вдало проведена комерційна операція, торговельна угода, вигідна справа.

Глобалізація освіти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Глобалізація  освіти  –  одна  з  фундаментальних  тенденцій  розвитку освіти. Відображає формування єдиного соціального, інформаційного й освітнього  простору  в  масштабах  усієї  планети,  зокрема  через  діяльність засобів масової інформації, канали Інтернет.Глобальні мережі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Глобальні   мережі   –   телекомунікаційні   структури,   що   об’єднують локальні інформаційні мережі, які мають загальний протокол зв’язку, методи підключення і протоколи обміну даними. Кожна з глобальних мереж організовувалася з певною метою, а в подальшому розширювалася за рахунок підключення локальних мереж, що використовують її послуги і ресурси.Глобальна освіта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Глобальна освіта – зміст і технології освіти, орієнтовані на тенденції глобалізації в усіх галузях суспільного життя. Її компонентами є екологічна освіта і виховання, розвиток толерантності й полікультурності у сфері суспільствознавчої освіти, підвищення інформаційної насиченості освіти.ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ГЛОБАЛЬНИЙ СЕРТИФІКАТ (англ. global certificate [ˈgləʊbəl səˈtɪfɪkɪt]) - документ, що містить інформацію про випуск цінних паперів, оформляється емітентом після завершення емісії цінних паперів, зберігається Центральним депозитарієм цінних паперів, а у випадках, встановлених цим Законом, - Національним банком України, та є підставою для зберігання і обліку відповідних цінних паперів та обліку зобов’язань емітента за відповідним випуском цінних паперів (джерело: Про депозитарну систему України: Закон України від 06.07.2012 № 5178-VI


Глосарій

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Глосарій – словник основних елементів тексту в навчально-методичній літературі, зокрема в підручниках та навчальних посібниках для дистанційної форми навчання.Глосарне навчання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Глосарне навчання – системне заучування понять, фактів і термінів, що входять до професійного словника.Глосарний тренінг

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Глосарний тренінг – навчальне заняття із застосуванням або без застосування технічних засобів з метою заучування глосарію.Гностичні уміння

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Гностичні уміння – уміння, що пов’язані з вивченням і аналізом аудіовізуальних навчальних засобів, діяльності викладача і учнів на заняттях, проведених з використанням ТЗН з метою розробки шляхів підвищення їхньої ефективності.
Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  15  (Далі)
  Все