Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  42  (Далі)
  Все

В

Відсоток відсіву

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Відсоток   відсіву   –   відсоток   студентів,   які   не   закінчили   курс   від загального числа зареєстрованих студентів.Відстрочка погашення кредитів

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(отсрочка погашения кредитов) – відсунення початково встановленого строку повернення позичок. Застосовується банками при кредитуванні клієнтів у випадках виникнення у них фінансових труднощів з незалежних причин.


ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДСТУПЛЕННЯ ПРАВА ВИМОГИ (англ. assignment of right of demand [əˈsaɪnmənt əv raɪt əv dɪˈmɑːnd]) - операція з переуступки кредитором прав вимоги боргу третьої особи новому кредитору з попередньою або наступною компенсацією вартості такого боргу кредитору або без такої компенсації (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI 


ВІДСУТНІЙ ТРЕЙДЕР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДСУТНІЙ ТРЕЙДЕР (англ. missing trader [ˈmɪsɪŋ ˈtreɪdə]) - компанія, що завжди знаходиться на початку ланцюжка та ефективно сприяє розкраданню ПДВ, не враховуючи його у звітності. Часто вже створена компанія купується у агентів, які займаються створенням таких компаній, та реєструється за адресою прийома кореспонденції. Вказані директори є чи підставні чи вигадані особи


Відтік капіталу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(отток капитала) – державні кошти, спрямовані в іншу країну у вигляді інвестицій, позик для купівлі фінансових активів. У платіжному балансі відображається на рахунку “рух капіталу”.


ВІДТІК КАПІТАЛУ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДТІК КАПІТАЛУ (англ. capital flight [ˈkæpɪtl flaɪt]) - швидкий відтік грошових коштів з країни, що часто є реакцією на якусь економічну подію, яка схвилювала інвесторів та змусила їх втратити впевненість у фінансовій стабільності країни


Відтворення капіталу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(воспроизводство капитала) – поновлення обсягів капіталу за рахунок діяльності, спрямованої на їх ефективне використання.


ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДЧУЖЕННЯ МАЙНА (англ. alienation of property [ˌeɪljəˈneɪʃən əv ˈprɒpətɪ]) - будь-які дії платника податків, унаслідок вчинення яких такий платник податків у порядку, передбаченому законом, втрачає право власності на майно, що належить такому платнику податків, або право користування, зокрема, природними ресурсами, що у визначеному законодавством порядку надані йому в користування (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


Відшкодування збитків

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(возмещение потерь) – за цивільним правом повернення боржником кредиторові матеріальних благ у разі невиконання або неналежного виконання ним зобов’язань, заподіяних збитків.


ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД ЗЛОЧИНУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВІДШКОДУВАННЯ МАЙНОВОЇ ШКОДИ ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА ПОТЕРПІЛА ВІД ЗЛОЧИНУ (англ. compensation for property damage to an individual who has suffered from a crime [ˌkɒm.penˈseɪ.ʃən fə(r) ˈprɒpəti ˈdæmɪdʒ tə ən ˌɪndɪˈvɪdʒuəl huː hæz ˈsʌf.ər frəm eɪ kraɪm]) - вид недоговірного зобов’язання, в силу якого майнова шкода, завдана майну фізичної особи внаслідок злочину, відшкодовується державою, якщо не встановлено особу, яка вчинила злочин, або якщо така особа є неплатоспроможноюСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  42  (Далі)
  Все