Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  42  (Далі)
  Все

В

ВАЛЮТА ВІРТУАЛЬНА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА ВІРТУАЛЬНА (англ. virtual currency [vetju.el ke:rensi]) - засіб вираження вартості, яким можна торгувати в цифровій формі і який функціонує як в засіб обміну та/або розрахункова грошова одиниця, а також як засіб збереження вартості, але не володіє статусом законного платіжного засобу (тобто не є офіційно визнаним і законним засобом платежу при розрахунках з кредиторами) у жодній юрисдикції. Віртуальна валюта не емітується і не забезпечується жодною юрисдикцією і виконує вищевказані функції тільки за згодою в рамках спільноти користувачів віртуальної валюти. Віртуальна валюта відрізняється від фіатної валюти («реальної валюти», «реальних грошейа», «національної валюти»), що являє собою монети і паперові гроші країни, які є її законним засобом платежу, перебувають в обігу, повсюдно використовуються і приймаються як засіб обміну в країні-емітента. Віртуальна валюта також відрізняється від електронних грошей, які є цифровим засобом вираження фіатної валюти і використовуються для електронного переказу вартості (вираженої) у фіатній валюті. Електронні гроші є механізмом цифрового вираження фіатної валюти, тобто вони використовуються для електронного переказу валюти, мають статус законного платіжного засобу


ВАЛЮТА ВІРТУАЛЬНА КОНВЕРТОВАНА (АБО ВІДКРИТА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА ВІРТУАЛЬНА КОНВЕРТОВАНА (АБО ВІДКРИТА) (англ. сonvertible (or open) virtual currency [kənˈvəːtɪb(ə)l ˈvɜː.tju.əl ˈkʌr.ən.si]) - має еквівалентну вартість у реальній валюті і може обмінюватися на реальну валюту і у зворотньому напрямі. Конвертованість віртуальної валюти не гарантована законодавством. Віртуальна валюта є конвертованою виключно до того часу, поки деякі приватні учасники пропонують угоди з нею, а інші учасники є стороною попиту у цих угодах


ВАЛЮТА ВІРТУАЛЬНА НЕКОНВЕРТОВАНА (АБО ЗАКРИТА)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА ВІРТУАЛЬНА НЕКОНВЕРТОВАНА (АБО ЗАКРИТА) (англ. non-convertible (or closed) virtual currency [nankənˈvɜːtəbəl ˈvɜː.tju.əl ˈkʌr.ən.si]) - призначена для використання в конкретних віртуальних сферах або світах, таких як глобальні онлайн рольові ігри з великою кількістю користувачів або магазин Amazon.com, і яка за правилами, що регулюють її використання, не може бути обміняна на фіатну валюту. При цьому слід зазначити, що навіть якщо за умовами, встановленими адміністратором, неконвертована валюта може офіційно використовуватися тільки в конкретному віртуальному світі, можливе виникнення неофіційного додаткового чорного ринку, на якому є можливості для обміну «неконвертованої» віртуальної валюти на фіатну валюту або іншу віртуальну валюту. Зазвичай, адміністратор застосовує санкції (включаючи анулювання облікового запису гравця і/або конфіскацію  віртуальної валюти, яка залишилась) до тих осіб, які намагаються створити або використовувати чорний ринок, порушуючи встановлені правила використання валюти. Розвиток стійкого чорного ринку конкретної «неконвертованої» віртуальної валюти може на практиці призвести до перетворення такої валюти в конвертовану віртуальну валюту. У зв’язку з цим, характеристика «неконвертованості» не обов’язково є постійною і незмінною. Всі неконвертовані віртуальні валюти є централізованими за визначенням, оскільки вони емітуються центральним адміністратором, який встановлює правила, що обмежують їх конвертованість


Валюта векселя

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валюта векселя) – грошова одиниця, в якій виставлений вексель. Векселі, що циркулюють у внутрішньому обігу країни, виставляють, як правило, у валюті цієї країни, а в міжнародному обігу – у валюті країни-боржника чи країни-кредитора або третьої країни.


Валюта оплати

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валюта оплаты) – валюта, яка враховує оплату товару за зовнішньоекономічною угодою або погашення кредиту. Незбіг В.о. із валютою угоди спостерігається тоді, якщо фірма-експортер встановлює ціну товару в своїй національній валюті, коли клірингові розрахунки ведуться у валюті іншої країни тощо. У такому разі в угоді, як правило, зазначається, за яким курсом валюту угоди слід привести у відповідність до В.о.


ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА ПЛАТЕЖУ (англ. payment currency [ˈpeɪmənt ˈkʌrənsɪ]) - будь-яка валюта, в якій здійснюється, згідно з умовами договору, оплата товару (джерело: Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631


Валюта угоди

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валюта сделки) – валюта, що виражає ціну товару за зовнішньоторговельною угодою або суму наданого кредиту.


ВАЛЮТА УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА УКРАЇНИ (англ. currency of Ukraine [ˈkʌrənsi ɒv juːˈkreɪn]) - грошові знаки у вигляді банкнотів, казначейських білетів, монет та в інших формах, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території України, а також вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, але підлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу (джерело: Митний кодекс України: Закон України від 13.03.2012 № 4495-VI


Валюта ціни

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валюта цены) – одна з умов, яка разом з валютою оплати погоджується у зовнішньоторговельних контрактах між експортером та імпортером. Валюта оплати, за допомогою якої здійснюються розрахунки, може як збігатися із валютою ціни, так і відрізнятися від неї.


ВАЛЮТА ЦІНИ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА ЦІНИ (англ. currency of price [ˈkʌrənsɪ əv praɪs]) - будь-яка валюта, в якій встановлюється, згідно з умовами договору, ціна товару (джерело: Інструкція про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями» від 24.03.1999 № 136, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 28 травня 1999 р. за № 338/3631Сторінка: (Назад)   1  ...  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  ...  42  (Далі)
  Все