Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  42  (Далі)
  Все

В

Валідність 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Валідність –  комплексна  характеристика  психодіагностичної  методики (тесту), що включає відомості щодо сфери явищ, які досліджуються, та репрезентативності діагностичної процедури стосовно до них. З’ясувати валідність тесту означає – перевірити, чи справді тест вимірює потрібну характеристику і наскільки надійно він це робить.Валова продукція

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валовая продукция) – показник, що характеризує загальний обсяг виробництва продукції народного господарства, окремих промислових та сільськогосподарських підприємств у грошовому виразі.


Валова продукція підприємства

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валовая продукция предприятия) – показник, який відображає загальний обсяг продукції, виготовленої підприємством за певний період (рік, квартал) у грошовому обчисленні. До її складу входить повна вартість готових виробів, приріст залишків напівфабрикатів і незавершеного виробництва, а також роботи промислового характеру, виконані “на сторону”. Обсяг В.п.п. обчислюють у поточних і порівняльних оптових цінах.


Валовий внутрішній продукт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валовый внутренний продукт) – один із найважливіших показників, що виражає обчислену в ринкових цінах сукупну вартість кінцевого продукту (продукції, товарів і послуг), створеного протягом року в країні з використанням факторів виробництва, які належать даній країні, а також з урахуванням показників одержаного валового продукту завдяки економічній діяльності за межами країни.


Валовий дохід підприємства

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валовый доход предприятия) – новостворена вартість колективом підприємства за певний проміжок часу (місяць, квартал, півріччя, рік). Тобто виручка підприємства від реалізованої продукції, послуг та інших надходжень (від невиробничої діяльності, одержання суми від повернення безнадійних боргів тощо).


Валовий національний продукт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валовый национальный продукт) – узагальнюючий показник соціально-економічного розвитку країни, що відображає кінцеві результати діяльності підприємств і організацій виробничої та невиробничої сфер. В розрахунок приймаються результати економічної діяльності всіх господарських одиниць – підприємств, організацій установ, сфери матеріального виробництва і невиробничої сфери, особистих підсобних господарств населення, окремих громадян, зайнятих індивідуального трудовою діяльністю.


Валовий прибуток

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валовая прибыль) – сумарний прибуток без будь-яких відрахувань.


Валюта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(валюта) – в широкому розумінні – означає грошову одиницю будь-якої країни (долар, фунт стерлінгів, гривна тощо). Проте нерідко використовується для позначення коштів, виражених в грошових одиницях тільки іноземних держав чи міжнародних кредитних організацій – готівки, вкладів на банківських рахунках, платіжних документів (векселів, чеків тощо), тобто як грошей інших країн. В залежності від країни-емітента валютних коштів, валюта підрозділяється на іноземну і національну, валюту експортера і валюту імпортера і в залежності від режиму використання – на валюту платежу, валюту клірингу, валюту ціни, валюту операцій, валюту векселя тощо.


ВАЛЮТА 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА (англ. currency [ˈkʌrənsi]) - банкноти та монети, що знаходяться в обігу як засіб обміну (джерело: The FATF Recommendations General Glossary [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www. fatf-gafi.org/publications/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html); - паперові гроші (включаючи банкноти), металеві гроші, що обертаються відповідно до чинного законодавства (відповідно до статті 2 Міжнародної конвенції Ліги Націй щодо протидії підробки грошових знаків, 1929 рік)


ВАЛЮТА ВІДШКОДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ВАЛЮТА ВІДШКОДУВАННЯ (англ. currency of reimbursement [ˈkʌrənsɪ əv ˌriːɪmˈbɜːsmənt]) - іноземна валюта, яку отримують банк, фінансова установа як відшкодування від платіжної організації міжнародної платіжної системи (джерело: Інструкція про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Інструкції про порядок організації та здійснення валютно-обмінних операцій на території України та змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» від 12.12.2002 № 502 // Офіційний вісник України. – 2003. – № 4. – Ст. 150).Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  42  (Далі)
  Все