Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (Далі)
  Все

Б

Бюджетні резерви

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетные резервы) – спеціальні фонди грошових коштів, що створюються в державних бюджетах з метою забезпечення стабільного фінансування всіх непередбачених заходів. Б.р. дозволяють маневрувати бюджетними ресурсами, створюють умови для динамічного розвитку економіки, відшкодовують збитки від стихійного лиха, для покриття витрат при невиконанні планів надходження доходів до бюджету. Б.р. виступають у формі: резервних фондів Кабінету Міністрів; фондів непередбачених витрат; виконкомів обласних Рад народних депутатів; оборотної касової наявності по місцевих бюджетах; перевищення доходів над витратами за затвердженим бюджетом.


Бюджетні ресурси

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетные ресурсы) – бюджетні кошти, що надходять в державний бюджет у вигляді його доходів. Вони складають значну частину централізованих фінансових ресурсів країни. Б.р. використовуються для фінансування: розвитку народного господарства і його структурної перебудови; спеціальних потреб; витрат на оборону і утримання органів управління. Джерелом формування Б.р. є прибуток підприємств і організацій, доходи населення, спеціальні відрахування, що включаються в собівартість продукції, зовнішні надходження.


БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНІ УСТАНОВИ (англ. budget institutions [ˈbʌʤɪt ˌɪnstɪˈtjuːʃənz]) - органи державної влади, органи місцевого самоврядування, а також організації, створені ними у встановленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


Бюджетна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетная система) – сукупність всіх бюджетів; формується під впливом державного устрою і адміністративно-територіального поділу країни. Б.с, її структура, взаємозв'язок окремих бюджетів характеризують бюджетний устрій країни. Б.с. включає центральний бюджет і місцеві бюджети.


БЮДЖЕТНА УСТАНОВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНА УСТАНОВА (англ. budgetary institution [ˈbʌʤɪtərɪ ˌɪnstɪˈtjuːʃən]) - орган державної влади, орган місцевого самоврядування, а також організація, створена
ними в установленому порядку, що повністю утримується за рахунок державного чи місцевого бюджету (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351


БЮДЖЕТНЕ АСИГНУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНЕ АСИГНУВАННЯ (англ. budgetary appropriation [ˈbʌʤɪtərɪ əˌprəʊprɪˈeɪʃən]) - повноваження розпорядника бюджетних коштів, надане відповідно до бюджетного призначення, на взяття бюджетного зобов’язання та здійснення платежів, яке має кількісні, часові та цільові обмеження (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНЕ ВІДШКОДУВАННЯ (англ. budget reimbursement [ˈbʌʤɪt ˌriːɪmˈbɜːsmənt]) - відшкодування від’ємного значення податку на додану вартість на підставі підтвердження правомірності сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість за результатами перевірки платника (джерело: Податковий кодекс України: Закон України від 02.12.2010 № 2755-VI


БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (англ. budgetary commitment [ˈbʌʤɪtərɪ kəˈmɪtmənt]) - будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього ж періоду або у майбутньому (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2010. – № 50, / № 50-51 /. – Ст. 572).


БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ ЗА ДЕРЖАВНИМИ ДЕРИВАТИВАМИ (англ. budgetary commitment on public derivatives [ˈbʌʤɪtərɪ kəˈmɪtmənt ɒn ˈpʌblɪk dɪˈrɪvətɪvz]) - бюджетне зобов’язання, згідно з яким необхідно здійснити видатки на виплати за державними деривативами відповідно до умов їх розміщення протягом поточного бюджетного періоду та/або в майбутніх (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БЮДЖЕТНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНЕ ПРИЗНАЧЕННЯ (англ. budget appointment [ˈbʌʤɪt əˈpɔɪntmənt]) - повноваження головного розпорядника бюджетних коштів, надане цим Кодексом, законом про Державний бюджет України (рішенням про місцевий бюджет), яке має кількісні, часові і цільові обмеження та дозволяє надавати бюджетні асигнування (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VIСторінка: (Назад)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (Далі)
  Все