Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (Далі)
  Все

Б

БУХТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

БУХТА - (нім. Bucht — затока) — невелика затока океану, моря або озера, що вдається у суходіл і відокремлюється від осн. водойми мисами або островами. Поряд з водами портів, заток, губ, лиманів води Б. входять до складу внутр. вод д-ви, які, в свою чергу, є невід'ємною частиною її території. До внутр. вод України віднесено води Б., береги яких повністю належать Україні, до прямої лінії, проведеної від берега до берега у місці, де з боку моря вперше утворюється один чи декілька проходів, якщо ширина кожного з них не перевищує 24 морських миль.


Бюджет

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджет) – 1. Встановлений і затверджений державою, її органами, органами місцевого самоврядування, організаціями, установами збалансований кошторис грошових прибутків і витрат на певний строк (рік, півріччя, квартал). Складається з прибуткової (надходження) і видаткової (витратної) частин.


БЮДЖЕТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТ (англ. budget [ˈbʌʤɪt]) - план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТ ДЕРЖАВИ (англ. state budget [steɪt ˈbʌdʒɪt]) - план формування та використання фінансових ресурсів країни для забезпечення завдань і функцій, які здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду. Сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, які сформовані з урахуванням економічних відносин, державного та адміністративно-територіального устрою і врегульовані нормами права, складають бюджетну систему України. Доходи бюджету складаються з податків, неподаткових та інших надходжень на безповоротній основі, включаючи трансферти, плату за адміністративні послуги та власні надходження бюджетних установ, справляння яких передбачено законодавством України. Видатки бюджету можуть перевищити його доходи, що є причиною виникнення дефіциту бюджету. Дефіцит бюджету покривається, переважно, за рахунок внутрішніх і зовнішніх державних запозичень. У процесі формування та виконання Б. д. значна роль належить банківській системі. Національний банк України зберігає та обслуговує обіг державних цінних паперів, здійснює кліринг та розрахунки за угодами з ними. Як учасник Національної депозитарної системи, Національний банк України виконує функції депозитарію та зберігача державних цінних паперів. Грошово-кредитна політика Національного банку України на основі певних механізмів координується з бюджетно-податковою політикою Уряду


БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТИ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ (англ. budgets of local self-government [ˈbʌʤɪts əv ˈləʊkəl ˈselfˈgʌvnmənt]) - бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БЮДЖЕТИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (англ. budgets of the united territorial communities [ˈbʌʤɪts əv ðə ˈjʊˈnaɪtɪd ˌterɪˈtɔːrɪəl kəˈmjuːnɪtɪz]) - бюджети об’єднаних територіальних громад, створених згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, а також бюджети об’єднаних територіальних громад, визнаних Кабінетом Міністрів України спроможними в порядку, встановленому законом (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БЮДЖЕТНІ КОШТИ (КОШТИ БЮДЖЕТУ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНІ КОШТИ (КОШТИ БЮДЖЕТУ) (англ. budget funds [ˈbʌʤɪt fʌndz]) - належні відповідно до законодавства надходження бюджету та витрати бюджету (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


Бюджетні кредити

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетные кредиты) – кошти, які видаються з бюджету на фінансування певних витрат і мають цільове призначення. Б.к. надаються відомствам, відділам виконкомів місцевих Рад народних депутатів, підприємствам, організаціям, установам на фінансування витрат, передбачених в їх фінансових планах, кошторисах витрат. Керівники організацій, установ, які мають право розпоряджатись асигнуваннями, називаються розпорядниками кредитів. Б.к. не можуть перевищувати загального обсягу асигнувань і відкриваються по окремих розділах і статтях бюджетної класифікації.


БЮДЖЕТНІ КРЕДИТИ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЮДЖЕТНІ КРЕДИТИ (англ. budget loans [ˈbʌdʒɪt ləʊn]) - бюджетні кошти, розміщені банком у вигляді кредитів на підставі договору з розпорядником цих коштів, за якими банк не несе кредитного ризику


Бюджетні рахунки

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(бюджетные счета) – рахунки, що їх відкривають у банках, для обліку доходів і видатків з бюджетів. Б.р, поділяються на доходні, видаткові, поточні рахунки коштів місцевих бюджетів та поточні рахунки позабюджетних коштів. Для обліку кожного виду доходів і видатків з певного бюджету відкривають окремі бюджетні рахунки.Сторінка: (Назад)   1  ...  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (Далі)
  Все