Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (Далі)
  Все

Б

Боргова вимога

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(долговое требование)вимога кредитора, постачальника товарів (продавця), представлена дебіторові (покупцеві), щодо погашення його зобов’язань.


Боргове зобов’язання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(долговое обязательство) – документ, який видається позичальником (кредитором) боржнику (дебітору) при одержанні кредиту. Засвідчує факт одержання фізичною чи юридичною особою у борг грошей чи інших цінностей і зобов’язання дебітора своєчасно повернути їх у повному обсязі.


БОРГОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БОРГОВЕ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ (англ. debt obligation [det ˌɒblɪˈgeɪʃən]) - зобов’язання позичальника перед кредитором за кредитом (позикою), що виникло внаслідок випуску і розміщення боргових цінних паперів та/або укладання кредитних договорів (джерело: Бюджетний кодекс України: Закон України від 18.07.2010 № 2456-VI


БОРЖНИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БОРЖНИК (англ. debtor [ˈdetə]) - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності або фізична особа за зобов’язаннями, які виникли у фізичної особи у зв’язку зі здійсненням нею підприємницької діяльності, неспроможний виконати протягом трьох місяців свої грошові зобов’язання після настання встановленого строку їх виконання, які підтверджені судовим рішенням, що набрало законної сили, та постановою про відкриття виконавчого провадження, якщо інше не передбачено цим Законом (джерело: Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом: Закон України від 14.05.1992 № 2343-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 31. – Ст. 440); - юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, який має заборгованість хоча б перед однією фінансовою установою, що не є пов’язаною з боржником особою, та ініціює проведення процедури фінансової реструктуризації відповідно до цього Закону, у тому числі комунальні та державні підприємства, крім фінансових установ та казенних підприємств (джерело: Про фінансову реструктуризацію: Закон України від 14.06.2016 № 1414-VIII // Відомості Верховної Ради України. – 2016. – № 32. – Ст. 555); - сторона у зобов’язанні (юридична або фізична особа), яка повинна сплатити борг/виконати вимогу банку згідно з умовами укладеного договору (джерело: Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями» від 30.06.2016 № 351


БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БОРОТЬБА З ТЕРОРИЗМОМ (англ. fight against terrorism [faɪt əˈgenst ˈterərɪzm]) - діяльність щодо запобігання, виявлення, припинення, мінімізації наслідків терористичної діяльності (джерело: Про боротьбу з тероризмом: Закон України від 20.03.2003 № 638-ІV 


БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БОРОТЬБА З ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ (англ. fight against human trafficking [faɪt əˈgɛnst ˈhjuːmən ˈtræfɪkɪŋ]) - система заходів, що здійснюються в рамках протидії торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому числі незакінченого, осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб - торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності (джерело: Про протидію торгівлі людьми: Закон України від 20.09.2011 № 3739-VI


Бот

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Бот – мульт, створений спеціальною програмою для виконання певної дії в соціальній мережі, як правило, розсилки спаму. На запитання і повідомлення інших користувачів бот не відповідає. Звернення до бота може спровокувати візит до користувача великої кількості його «братів».БОТ (АБО ІНТЕРНЕТ-БОТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БОТ (АБО ІНТЕРНЕТ-БОТ) (англ. bot (or internet bot) [bɒt]) - спеціальна програма, яка автоматично або згідно заданого розкладу виконує будь-які дії через інтерфейси, призначені для людей (джерело: Основи платіжного картознавства: посібник-довідник для прокурорів та суддів


БОТ-МЕРЕЖА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БОТ-МЕРЕЖА (АБО БОТНЕТ) (англ. botnet [bɒtnɛt]) - комп’ютерна мережа, що складається з деякої кількості хостів, із запущеними ботами - автономним програмним забезпеченням


Брандмауер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Брандмауер – бар’єр, який забороняє доступ до мережі, що захищається для всіх протоколів, крім дозволених.
Сторінка: (Назад)   1  ...  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  (Далі)
  Все