Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ...  32  (Далі)
  Все

Б

Блогосфера (Blogosphere, Blogspace)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Блогосфера (Blogosphere, Blogspace) – це глобальна сукупність блогів, яка характеризується величезною кількістю зв’язків між своїми елементами і може розглядатися як соціальна мережа (social network).Блок параметрів BIOS

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Блок параметрів BIOS– інформація, розміщена в завантажувальному секторі, яка містить фізичні характеристики конкретного диска, які MS-DOSі Windowsвикористовують під час пошуку певної ділянки на цьому диску.Блокада

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(блокада) – політична, економічна чи військова ізоляція; оточення певної держави або її частини, групи держав, примусове блокування її зовнішніх зв’язків певною групою (блоком) інших держав з метою виконати вимоги держав-організаторів блокади.


Блокада економічна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(блокада экономическая) – система насильницьких економічних заходів, спрямованих на господарську ізоляцію блокової країни з метою підриву її економіки шляхом порушення її торговельних зв’язків із зовнішнім світом, застосування ембарго, заходи для знецінення її валюти тощо. Часто поєднується з політичною і нерідко – з військовою.


БЛОКАДА МОРСЬКА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

БЛОКАДА МОРСЬКА - (англ. blokade - блокада) — перекриття військовомор. силами воюючих держав доступу з моря до берегів, які знаходяться під владою чи контролем противника або невоюючої д-ви, яка допомагає йому. Д-ва, яка оголошує блокаду, згідно з вимогами мор. права зобов'язана завчасно сповістити про це всі країни. У ноті повідомлення повинні бути вказані: час поч. блокади і точні геогр. кордони мор. району, де вона здійснюється. Правові питання, пов'язані із застосуванням Б. м., постали у зв'язку з прийняттям Паризької декларації про морську війну 1856 та Лондонської декларації про право морської війни 1909. За сучас. міжнар. правом встановлення блокади є правомірним тільки у двох випадках, прямо передбачених Статутом ООН: здійснення права на самооборону (ст. 51) та рішення Ради Безпеки ООН.


Блоки навчальних дисциплін

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Блоки навчальних  дисциплін –  це довільне об’єднання дисциплін  за графіком навчального процесу у локальних центрах дистанційного навчання з метою поетапного надання освітніх послуг та проведення обов’язкових аудиторних занять.Блокована валюта

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(блокированная валюта) – іноземна валюта на рахунках у банках, використання якої заборонене або обмежене відповідними урядовими органами країни, де ця валюта вміщена. До Б.в. не належать кошти на банківських рахунках, що мають обмежений режим використання (рахунки клірингові, цільового призначення).


БЛОКОВАНИЙ РАХУНОК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЛОКОВАНИЙ РАХУНОК (англ. blocked account [blɒkt əˈkaʊnt ]) - (1) Банківський рахунок, розпорядження яким обмежене за рішенням суду або рішеннями уряду (зазвичай, це рахунки для переказу коштів за кордон). (2) У біржовій справі – рахунок, блокування якого здійснюється, коли клієнт продає раніше куплені, але не оплачені цінні папери, а потім або не може здійснити платіж, або знімає з рахунку частину надходжень від продажу цінних паперів до платежу на покупку. При блокуванні рахунка протягом 90 днів клієнт не може здійснити ніяких платежів, поки повністю не сплатить за попередню операцію


БЛОКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЛОКУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМІ (англ. blocking information in the system [ˈblɒkɪŋ ˌɪnfəˈmeɪʃən ɪn ðə ˈsɪstɪm]) - дії,  внаслідок  яких унеможливлюється доступ до інформації в системі (джерело: Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах: Закон України від 05.07.1994 № 80/94-ВР


БЛОКУВАННЯ АКТИВІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

БЛОКУВАННЯ АКТИВІВ (англ. asset blocking [ˈæset ˈblɒkɪŋ]) - тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (джерело: Про санкції: Закон України від 14.08.2014 № 1644-VIIСторінка: (Назад)   1  ...  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  ...  32  (Далі)
  Все