Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  39  (Далі)
  Все

А

А-КРЕДИТ (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

А-КРЕДИТ (АЛЬТЕРНАТИВНИЙ КРЕДИТ) (англ. alternative loan [ɔːlˈtəːnətɪv]; a-loan [æləʊn]) - іпотечний кредит, забезпечений первинною іпотекою, який у цілому відповідає вимогам до «першокласних» іпотечних кредитів, хоча відношення розміру кредиту до вартості предмета застави (LTV), кредитна документація, статус власника, тип нерухомого майна або якийсь інший фактор не повністю відповідають вимогам стандартного андеррайтингу. Основна причина одержання іпотечним кредитом статусу «альтернативний» – неповна документація 


АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АІПС (автоматизовані інформаційно-пошукові системи) – сукупність програмно-апаратних засобів, призначених для автоматизації діяльності, пов’язаної зі зберіганням, передаванням і обробленням інформації.Абітурієнт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Абітурієнт – громадянин, який має середню (повну), середню професійну або вищу професійну освіту і надходить для подальшого навчання в освітню установу вищої професійної освіти


АБОЛІЦІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОЛІЦІЯ (англ. аbolition [əˈbɒl.ɪʃ]) - (1) Скасування закону або рішення. (2) Ліквідація посади або відмова від неї. (3) Закриття кримінальної справи до винесення вироку. (4) Відстоювання честі – офіційне спростування наклепу


Абонементна плата

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонементная плата) – внески, сплачувані за обслуговування чи користування чим-небудь.


Абонент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Абонент – пристрій, юридична особа, фізична особа, що має право на взаємодію з інформаційним об’єктом, що надає послуги: системою, мережею, комплексом.

 


Абонент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(абонент) – особа чи організація, що користується або має право користуватись абонементом.


АБОНЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ (англ. subscriber of the National bank e-mail system [səbˈskraɪbə əv ðə ˈnæʃənl bæŋk iː-meɪlˈsɪstɪm]) - банківська та інша установа, організація України, підключена до системи електронної пошти Національного банку (джерело: Положення про систему електронної пошти Національного банку України: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про систему електронної пошти Національного банку України» від 17.04.2018  № 42 // Офіційний вісник України. – 2018. – № 41. – Ст. 1466).


АБОНЕНТ-ІДЕНТИФІКАТОР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТ-ІДЕНТИФІКАТОР (англ. subscriber ID [səbˈskraɪbə ˈɪd]) - банк України, який є абонентом системи BankID та безпосередньо виконує функції автентифікації та авторизації для користувачів, які є його клієнтами


АБОНЕНТ-НАДАВАЧ ПОСЛУГ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АБОНЕНТ-НАДАВАЧ ПОСЛУГ (англ. subscriber-services provider [səbˈskraɪbə ˈsɜːvɪsɪz prəˈvaɪdə]) - портал, суб’єкт надання адміністративних послуг або інший державний орган, який здійснює дистанційну ідентифікацію користувачів з використанням системи BankIDСторінка:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  39  (Далі)
  Все