Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  39  (Далі)
  Все

А

АГЕНТ З РОЗРАХУНКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТ З РОЗРАХУНКІВ (англ. paying agent [ˈpeɪɪŋ ˈeɪdʒ(ə)nt]) - банк, член платіжної системи, який на підставі належним чином оформленого права (ліцензії платіжної системи, укладеного договору тощо) може надавати послуги банкам-учасникам цієї системи щодо проведення переказу коштів за їх фінансовими зобов’язаннями, результати розрахунків за якими включені платіжною системою до клірингової позиції агента з розрахунків. Відносини А. р. з банками-учасниками розрахунків регулюються договорами, укладеними відповідно до чинного законодавства. Функції А. р. визначаються внутрішнім положенням банку, що регулює проведення міжбанківського переказу з урахуванням вимог законодавства і, зокрема, має визначати: а) технологію, регламент проведення розрахунків і порядок обміну інформацією з учасниками розрахунків; б) порядок урегулювання неплатоспроможності та інших випадків невиконання учасниками розрахунків своїх зобов’язань; в) методику розрахунку розміру страхового фонду, спосіб його формування, порядок та умови використання. А. р. проводить міжбанківський переказ через кореспондентські рахунки банків-учасників розрахунків. З метою забезпечення здійснення розрахунків А. р. має право формувати страховий фонд за рахунок коштів банків – учасників розрахунків у порядку, що визначений його внутрішнім положенням та укладеними договорами


Агент торговий

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент торговый) – особа, яка діє від імені фірми і виконує одну чи кілька таких функцій: виявлення потенційних клієнтів, налагодження комунікацій, реклама, збут, організація обслуговування, збирання інформації і розподіл ресурсів.


Агент-делькредере

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агент-делькредере) – біржовий агент, який за спеціальну винагороду здійснює певні комерційні операції, що забезпечують реалізацію товару та оплату за послуги.


АГЕНТИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТИ ВАЛЮТНОГО РИНКУ (англ. FX market agents [ɛf ɛks ˈmɑːkɪt ˈeɪdʒənts]) - суб’єкти валютного ринку; сукупність юридичних і фізичних осіб, які провадять діяльність на валютному ринку. Головними А. в. р. є: 1. Валютні біржі. 2. Комерційні банки. 3. Центральні банки. 4. Підприємства, фінансові установи, які здійснюють зовнішньоекономічні операції. 5. Підприємства, міжнародні корпорації, фінансові установи, які здійснюють іноземні вкладення активів. 6. Валютні брокерські фірми. 7. Фізичні особи


Агенти-резиденти

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агенты-резиденты) – іноземні агенти, які перебувають у країні принципала, тобто фірми, що здійснює імпортні операції за його рахунок. Окрім агентських, вони надають широке коло послуг щодо зберігання товарів іноземних постачальників і забезпечення їх реалізації. Для цього здійснюють ряд маркетингових функцій.


Агентство

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агентство) – 1. Організація, що виконує певні доручення юридичних і фізичних осіб. 2. Назва основної, як правило, великої, відомої організації чи установи, що представляє інтереси, веде справи, виконує доручення цієї структури у певному регіоні держави чи за її кордонами.


Агентські операції

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(агентские операции) – торговельно-посередницькі дії з наданням певних послуг, пов’язаних із купівлею-продажем товарів, цінних паперів, нерухомості, які здійснюються за дорученням однієї сторони (принципала) іншою стороною (агентом) від імені й коштом принципала.


АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТСЬКІ ОПЕРАЦІЇ (англ. agency operations [ˈeɪdʒənsi ˌɒp.ərˈeɪ.ʃən]) - здійснення фактичних і юридичних дій, пов’язаних з продажем чи придбанням товару на обумовленій території за дорученням однієї особи (принципала) незалежно від другої особи (агента) за рахунок і від імені принципала


АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. agency activity [ˈeɪʤənsɪ ækˈtɪvəti]) - діяльність суб’єктів підприємницької діяльності, уповноважених діяти від імені та на підставі доручення одного або більше страховиків, щодо рекламування, консультування, пропонування страхувальникам страхових послуг та проведення роботи, пов’язаної з укладенням та виконанням договорів страхування (підготовка і укладення договорів страхування, виконання робіт з обслуговування договорів), у тому числі оформлення всіх необхідних документів для своєчасної виплати страхових сум або страхового відшкодування, а також здійснення цих випла


АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АГЕНТСЬКИЙ ДОГОВІР (англ. agency agreement [ˈeɪʤənsɪ əˈɡriːmənt]) - договір, за яким одна сторона (комерційний агент) зобов’язується надати послуги другій стороні (суб’єкту, якого представляє агент) в укладенні угод чи сприяти їх укладенню (надання фактичних послуг) від імені цього суб’єкта і за його рахунокСторінка: (Назад)   1  ...  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  ...  39  (Далі)
  Все