Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  39  (Далі)
  Все

А

Автоматичне проектування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
проектування за допомогою технічних і програмних засобів без участі людини.

АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (AOI)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЧНИЙ ОБМІН ІНФОРМАЦІЄЮ (AOI) (англ. automatic exchange of information [ɔːtəˈmatɪk ɪksˈtʃeɪndʒ ɒv ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n]) - обмін між податковими органами двох або більше держав фінансовою інформацією, пов’язаною з усіма видами багатства (включаючи нерухоме майно, наприклад, будинки або земельні ділянки) і оподатковувану діяльність (наприклад, дивіденди, відсотки, роялті, зарплати, пенсії, повернення ПДВ і т. д.) на автоматичній, періодичній основі. У цій системі інформація регулярно збирається в країні, де відбувається оподаткування або зберігаються
активи, і надаються країні, де сплачуються податки, без відправки офіційного запиту. Ця система може бути оформлена або в двосторонніх, або багатосторонніх угодах між державами-учасниками


АВТОР ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОР ЕЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА (англ. author of the electronic document [ˈɔːθə(r) əv ðə ɪˌlekˈtrɒnɪk ˈdɒkjumənt]) - фізична або юридична особа, яка створила електронний документ


Авторизація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
ідентифікація, аутентифікація користувача-процес, під час якого програма може розпізнавати зареєстрованого користувача, процедура перевірки на відповідність поєднання ідентифікаційного імені та пароля, введених користувачем в інтерактивну форму. Пропуск на територію сайту, через ім’я (логін) і пароль, подібно до пред’явлення паспорта або пропуску. Надання права доступу і перевірка повноважень користувача на виконання будь-яких дій на сайті.

АВТОРИЗАЦІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОРИЗАЦІЯ (англ. authorization [ˌɔː.θər.aɪˈzeɪ.ʃən]) - процедура отримання дозволу на проведення операції з використанням електронного платіжного засобу (джерело: Положення про порядок емісії електронних платіжних засобів і здійснення операцій з їх використанням: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про здійснення операцій з використанням електронних платіжних засобів» від 05.11.2014 № 705 // Офіційний вісник України. – 2014. – № 99. – Ст. 2918; ); - процедура отримання дозволу на проведення операції із застосуванням платіжної картки 


Авторитарне (лат. autoritas-влада, вплив) виховання

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
педагогічна концепція, яка передбачає підкорення вихованця волі вихователя. Придушуючи ініціативу і самостійність, А. в. перешкоджає розвитку індивідуальності дитячої особистості, призводить до її нівелювання, виникнення конфронтації між педагогом і дітьми.

Авторитет керівника

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(авторитет руководителя) – загальновизнане значення, вплив, яким користується керівника і може впливати на навколишніх.


Авторські засоби мультимедіа

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

це прикладне програмне забезпечення (додатки), яке має заздалегідь підготовлені елементи для

розроблення інтерактивних мультимедійних програм.


Авторські навчальні програми

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

складова частина програмно- методичного забезпечення навчального процесу навчально-виховного закладу (школи, дитячого садка тощо). Для них характерні оригінальні концепції та зміст. Запровадженню авторських навчальних програм передує експертиза, апробація, сертифікація тощо.


Авторські освітні технології

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

розроблені педагогами-практиками технології, в яких у різних варіантах поєднано адекватні змісту і цілям різнорівневого і різнопрофільного навчання структурно-логічні, інтеграційні, ігрові, комп’ютерні, діалогові, тренінгові технології.Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  ...  39  (Далі)
  Все