Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  39  (Далі)
  Все

А

Автоматизація управління (Computer Aided Controlling)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизація управління (Computer Aided Controlling) – комплекс технічних,   організаційних,   економічних   дій   і   заходів,   реалізація   яких забезпечує зниження або виключення особистої участі людини у здійсненні процесу управління. За змістом – це впровадження нової технології оброблення інформації з застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки, створенням автоматизованої системи управління.


Автоматизм

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизм – здатність людини виконувати інтелектуальні або м’язові дії без постійного контролю свідомості (керовані підсвідомістю).


Автоматизована інформаційна технологія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизована інформаційна технологія – цілісна технологічна система, що забезпечує цілеспрямоване створення, передавання, збереження і відображення інформаційного продукту з найменшими витратами і відповідно до  закономірностей  того  соціального  середовища,  де  ця  технологія впроваджена.


Автоматизована система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизована система – організаційно-технічна система, що здійснює автоматизоване оброблення даних і до складу якої входять технічні засоби їх оброблення (засоби обчислювальної техніки і зв’язку), а також методи і процедури, програмне забезпечення та персонал, що здійснює цю діяльність.


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (АСАУР)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА АНАЛІЗУ ТА УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ (АСАУР) (англ. automated analysis and risk management system (AARMS) [ˈɔːtəmətɪd əˈnæləsɪs ənd rɪsk ˈmænɪʤmənt ˈsɪstɪm]) - сукупність програмно-інформаційних комплексів, які забезпечують функціонування системи управління ризиками під час митного контролю та оформлення товарів і транспортних засобів 


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БАНКУ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА БАНКУ (англ. automated bank system [ˈɔːtəmətɪd bæŋk ˈsɪstɪm]) - комплекс програмно-технічних засобів, спрямований на автоматизацію банківської діяльності


АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ БАНКНОТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЗОВАНА СИСТЕМА ОБРОБЛЕННЯ БАНКНОТ (англ. automated banknotes processing system [ˈɔːtəmætɪd ˈbæŋknəʊts ˈprəʊsesɪŋ ˈsɪstəm]) - обладнання для роботи з готівкою, яке в автоматичному режимі забезпечує перерахування банкнот, ідентифікацію ознак їх справжності, відокремлення банкнот на придатні, непридатні для обігу та сумнівні


Автоматизоване робоче місце

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Автоматизоване робоче місце – програмно-технічний комплекс автоматизованої системи, призначений для автоматизації певного виду діяльності (АРМ технолога, АРМ бухгалтера, АРМ конструктора та ін.).


Автоматизований контроль знань

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
контроль знань учнів за допомогою приладу, відповідно програмного забезпечення тестування і комп’ютера.

АВТОМАТИЧНІ ІНДИКАТОРИ РИЗИКІВ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АВТОМАТИЧНІ ІНДИКАТОРИ РИЗИКІВ (англ. automatic risk indicators [ˌɔːtəˈmætɪk rɪsk ˈɪndɪkeɪtəz]) - критерії із заданими наперед параметрами, використання яких дає можливість автоматично здійснювати вибір процедур закупівель, що містять ознаки порушень законодавства у сфері публічних закупівельСторінка: (Назад)   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  39  (Далі)
  Все