Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  (Далі)
  Все

А

Аудіокурс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіокурс – навчальний курс на аудіоносієві, призначений для мовного чи   іншого   тренінгу   за   допомогою   магнітофона   або   іншого   пристрою відтворення звуку.Аудіолекції

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудіолекції – навчальна лекція на аудіоносієві, прослуховування якої супроводжується одночасним вивченням текстових і графічних матеріалів.Аудит

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудит) – аналіз (ревізія) господарсько-фінансової діяльності підприємства, організації, установи, що проводиться спеціалізованими незалежними службами з метою оцінки їх фінансового стану, встановлення правильності ведення бухгалтерського обліку, виявлення недоліків, резервів господарювання, а також розробки рекомендацій і пропозицій щодо підвищення ефективності діяльності.


АУДИТ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТ (англ. audit [ˈɔː.dɪt]) - це перевірка публічної бухгалтерської звітності, обліку, первинних документів та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання з метою визначення достовірності їх звітності, обліку, його повноти і відповідності чинному законодавству та встановленим нормативам (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18. – Ст. 144; Про зовнішньоекономічну діяльність: Закон України від 16.04.1991 № 959-XII


АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (англ. financial reporting audit [faɪˈnænʃəl rɪˈpɔːtɪŋ ˈɔːdɪt]) - аудиторська послуга з перевірки даних бухгалтерського обліку і показників фінансової звітності та/або консолідованої фінансової звітності юридичної особи або представництва іноземного суб’єкта господарювання, або іншого суб’єкта, який подає фінансову звітність та консолідовану фінансову звітність групи, з метою висловлення незалежної думки аудитора про її відповідність в усіх суттєвих аспектах вимогам національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, міжнародних стандартів фінансової звітності або іншим вимогам (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


Аудитор

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аудитор) – особа, що перевіряє стан фінансово-господарської діяльності акціонерних компаній, комерційних банків та інших суб'єктів ринкової економіки на основі угоди, що укладається з нею. А. купує спеціальний дозвіл (повноваження) у державних установ, що стежать за діяльністю – відповідних акціонерних товариств, банків тощо. Головне завдання А. – давати інформацію про фінансовий стан суб'єктів ринковою економіки, що контролюються, яка у визначеному законом порядку друкується в річному звіті про діяльність даного акціонерного товариства разом з його офіційним балансом, прибутками і витратами. А. можуть також надавати послуги стороннім організаціям та особам.


АУДИТОР 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АУДИТОР (англ. auditor [ˈɔːdɪtə]) - фізична особа, яка підтвердила кваліфікаційну придатність до провадження аудиторської діяльності, має відповідний практичний досвід та включена до Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (джерело: Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність: Закон України від 21.12.2017 № 2258-VIII


Аудиторія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудиторія – кількість студентів, які беруть активну участь у програмі.Аудиторія сайту

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудиторія сайту – загальна назва відвідувачів сайту, групи. Обсяг аудиторії є характеристикою успіху Інтернет-проекту.Аудиторні заняття

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аудиторні заняття – заняття з учнями, що проводяться педагогічним працівником безпосередньо  або  опосередковано  через телекомунікації  або в записі.
Сторінка: (Назад)   1  ...  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  (Далі)
  Все