Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  (Далі)
  Все

А

АСОЦІЙОВАНІ НПО (НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНІ НПО (НЕПРИБУТКОВІ ОРГАНІЗАЦІЇ) (англ. associate NPOs [əˈsəʊʃɪɪt ɛn-piː-əʊz]) - закордонні відділи міжнародних НПО та НПО, з якими було організоване партнерство


АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНІ ПІДПРИЄМСТВА (ГОСПОДАРСЬКІ ОРГАНІЗАЦІЇ) (англ. associate enterprises (economic organizations) [əˈsəʊʃɪɪt ˈentəpraɪzɪz (ˌiːkəˈnɒmɪk ˌɔːgənaɪˈzeɪʃənz)]) - група суб’єктів господарювання - юридичних осіб, пов’язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності у формі участі в статутному капіталі та/або управлінні. Залежність між асоційованими підприємствами може бути простою і вирішальною (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IV


АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНА КОМПАНІЯ (англ. associate company [əˈsəʊʃɪɪt ˈkʌmpənɪ]) - юридична особа, в якій інша юридична особа володіє прямо та/або опосередковано 20 або більше відсотками статутного капіталу та/або голосів (джерело: Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг: Закон України від 12.07.2001 № 2664-ІІІ 


АСОЦІЙОВАНА ОСОБА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІЙОВАНА ОСОБА (англ. associate [əˈsəʊʃɪɪt]) - чоловік або дружина, прямі родичі цієї особи (батько, мати, діти, рідні брати та сестри, дід, баба, онуки), прямі родичі чоловіка або дружини цієї особи, чоловік або дружина прямого родича (джерело: Про банки і банківську діяльність: Закон України від 07.12.2000 № 2121-ІІІ // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 5. – Ст. 30; Про цінні папери та фондовий ринок: Закон України від 23.02.2006 № 3480-ІV


Аспірант

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Аспірант – особа, що має вищу професійну освіту і продовжує своє подальше навчання в аспірантурі з метою підготовки дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук.Атака

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(атака) – в економіці – активна цінова політика фірм, компаній, спрямована на здобуття пріоритетних позицій на товарних або регіональних ринках.


Атака тисячників

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Атака тисячників – швидке створення зловмисниками 1000 тем у групі на форумі, які витісняють основні теми форуму, після чого автоматично видаляються.АТАШЕ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АТАШЕ - (франц. attaché — прикріплений, прив'язаний) — дипломатпочатківець, мол. дип. ранг або найнижча дип. посада (за винятком військового А., який, навпаки, є одним із старших дип. агентів). Усі категорії А. (військові, спеціальні, прес-аташе та ін.) є членами дипломатичного корпусу у країні перебування, тому мають загальновизнаний міжнар.-правовий статус, однакові дипломатичні привілеї та імунітети. К. К. Сандровський. АТЕИ (р. і м. н. невід.— 339 до н. е.) - скіф, цар. Прожив довге життя. У 40-х pp. 4 ст. до н. е., узурпувавши владу, А. зумів об'єднати майже всю країну. За А. Скіфія займала територію Пн. Причорномор'я від Азовського м. до Дунаю (Південь сучас. України). За повідомленням Страбона, А. панував над більшістю північнопричорномор. племен. Центр дви А. знаходився на Нижньому Дніпрі, де ще в кін. 5 ст. до н. е. виникло велике укріплене поселення — Кам'янське городище. Влада А. була великою. У проведенні внутр. політики він нічим не був зв'язаний. Першим зі скіф, царів карбував власну монету. Самостійною була й зовн. політика правителя. Загинув А. у битві скіфів з військом ма-кед. царя Філіппа II. Дослідники вважають, що за А. виникла перша скіф. д-ва. Незважаючи на смерть А., Скіф, царство збереглося, хоч розміри його значно змешилися. Скіфія залишалася усе ще сильною в екон. і військ, відношеннях. Як свідчать писемні та археол. джерела, д-ва, створена А., існувала з 4 до 3 ст. до н. е.


Атестація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аттестация) – 1. Визначення рівня професійної кваліфікації кадрів, оцінка їхніх ділових якостей, здібностей, професіоналізму. 2. Визначення технічних характеристик, споживчих якостей товарів народного споживання та продукції виробничого призначення.


Атестація вищого навчального закладу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Атестація вищого навчального закладу – встановлення відповідності змісту, рівня і якості підготовки випускників вищого навчального закладу вимогам державних освітніх стандартів вищої професійної освіти за напрямами підготовки (спеціальностями).
Сторінка: (Назад)   1  ...  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  (Далі)
  Все