Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  39  (Далі)
  Все

А

Архітектура інформаційного комплексу

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Архітектура   інформаційного   комплексу   –   умовно   структурована модель, яка визначає функції і взаємозв’язок віртуальної (портал) і реальної (соціально-економічна система) частин комплексу. Має наступні блоки: сервер – портал (вкл.сервіси),  галузь (вкл. виробництво, інфраструктуру, споживачів), економіка і соціум в цілому.Асигновка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассигновка) – документ, на підставі якого проводиться одержання і видача кредитів, позичок позичальникам – юридичним або фізичним особам.


Асигнування

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассигнование) – 1. Виділити певну суму грошей для цільового призначення. 2. Переносно-спонсорувати, надавати грошову підтримку.


Асинхронні консультації

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Асинхронні консультації – консультації студентів, що проводяться професорсько-викладацьким  складом  за  допомогою  телекомунікаційних каналів зв’язку в асинхронному (off-line, відкладеному за часом) режимі.Асинхронне навчання2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Асинхронне   навчання2    –   МООС   ідеальний  приклад   асинхронного онлайн-навчання, коли всю відповідальність за проходження курсу бере на себе користувач, а викладач у більшості випадків залишається за кадром. Ще приклади асинхронного навчання – подкасти. Курси в онлайн-університеті iTunes U – типовий і популярний приклад асинхронних освітніх сервісів.
Асинхронне навчання1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Асинхронне навчання1 – це навчання, в якому контакт між викладачем і учнями здійснюється із затримкою в часі. Прикладами є електронна пошта, дискусійний онлайн-форум, блоги, подкасти тощо.Асорті

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассорти) – набір однорідних предметів різних сортів.


Асортимент

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассортимент) – склад, набір різних видів товарів, призначених для продажу. Застосовується здебільшого для товарів народного вжитку. Виробничо-технічна продукція і надання послуг визначається терміном “номенклатура”.


Асоціація

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(ассоциация) – добровільне об’єднання фізичних або юридичних осіб для досягнення спільної мети на засадах взаємовигідної співпраці при збереженні самостійності, правової та майнової незалежності її членів. У господарській практиці в асоціації об’єднуються виробничі, торговельні чи інші підприємницькі структури.


АСОЦІАЦІЯ 2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АСОЦІАЦІЯ (англ. association [-əˌsəʊsɪˈeɪʃən]) - організації, існування яких базується на членстві, учасники яких (фізичні та юридичні особи), або їхні обрані представники, є вищим керівним органом. Асоціації створюються для вирішення суспільних завдань чи для обслуговування спільних інтересів всіх учасників. Асоціація може бути юридичною особою, а може не бути, що часто визначається при реєстрації. Зареєстровані асоціації користуються тими ж перевагами, що й юридичні особи (джерело: The FATF study «The misuse of corporate vehicles, including trust and company service providers» (October 13, 2006), Anex VI. Corporate Vehicles. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/themisuseofcorpo ratevehiclesincludingtrustandcompanyserviceproviders.html); - договірне об’єднання, створене з метою постійної координації господарської діяльності
підприємств, що об’єдналися, шляхом централізації однієї або кількох виробничих та управлінських функцій, розвитку спеціалізації і кооперації виробництва, організації спільних виробництв на основі об’єднання учасниками фінансових та матеріальних ресурсів для задоволення переважно господарських потреб учасників асоціації. У статуті асоціації повинно бути зазначено, що вона є господарською асоціацією. Асоціація не має права втручатися у господарську діяльність підприємств - учасників асоціації. За рішенням учасників асоціація може бути уповноважена представляти їх інтереси у відносинах з органами влади, іншими підприємствами та організаціями (джерело: Господарський кодекс України: Закон України від 16.01.2003 № 436-IVСторінка: (Назад)   1  ...  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  ...  39  (Далі)
  Все