Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  39  (Далі)
  Все

А

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТУРА УКРАЇНИ (англ. advocacy of Ukraine [ˈædvəkəsi əv juːˈkreɪn]) - недержавний самоврядний інститут, що забезпечує здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги на професійній основі, а також самостійно вирішує питання організації і діяльності адвокатури в порядку, встановленому цим Законом


Адекватність моделі

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

властивість моделі, згідно з якою потреби її повноти, точності та правильності забезпечено не загалом, а лише в межах, необхідних для досягнення мети. Модель, за допомогою якої досягається мета, називається адекватною меті.


Адекватна якість

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адекватное качество) – обґрунтоване судження, експертне ствердження (припущення), що базується на порівнянні фактичних і бажаних характеристик, якісних оцінок, параметрів виробів.


Аджестер

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(аджестер) – службова особа, яка складає документ-диспашу, засвідчуючи цим суму витрат у разі аварії транспортного судна і встановлює пропорції витрат, які нестимуть власники судна, особа, що його застрахувала та власник вантажу.


АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНІ ДАНІ (англ. administrative data [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv ˈdeɪtə]) - дані, отримані на підставі спостережень, проведених державними органами (за винятком органів державної статистики), органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами відповідно до законодавства та з метою виконання адміністративних обов’язків та завдань, віднесених до їх компетенції


Адміністративні методи управління

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(административные методы управления) – методи управління, які ґрунтуються на організаційних засадах впливу. За характером впливу адміністративні методи управління поділяються на дисциплінарні, розпоряджувальні та організаційно-стабілізаційні. Адміністративні методи управління взаємодіють з економічними, соціально-психологічними методами і методами правового регулювання.


Адміністративна система підтримки прийняття рішень

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
розробляється для безпосереднього використання керівниками верхнього ешелону управління. Повинна надавати вільний доступ до поточної інформації щодо статусу організації й враховувати основні чинники успіху керівника

Адміністративна система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

система, що забезпечує управління сайтом, порталом, інформаційним комплексом, або їх частиною. Здійснює також контроль доступу і захист об’єкту від несанкціонованого вторгнення.


АДМІНІСТРАТИВНА СПРАВА

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНА СПРАВА (англ. administrative case [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv keɪs]) - переданий на вирішення адміністративного суду публічно-правовий спір


АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ (ПРОСТУПОК) (англ. administrative offense (misdemeanor) [ədˈmɪn.ɪ.strə.tɪv əˈfens (ˌmɪs.dɪˈmiː.nər)]) - протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на громадський порядок, власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законом передбачено адміністративну відповідальністьСторінка: (Назад)   1  ...  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  ...  39  (Далі)
  Все