Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  39  (Далі)
  Все

А

Адаптація соціальна

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

соціальне пристосування, процес або результат процесу, який передбачає гармонійне з точки зору індивідуальних прагнень людини задоволення її потреб, створення умов для її здорового, щасливого життя в суспільстві.


Адаптація товару

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адаптация товара) – передбачає внесення відповідних змін до споживчих цінностей товару внаслідок впливу специфічних факторів, умов, традицій, культури народу певної країни, окремого регіону, місцевості, а також шляхом застосування активних, ефективніших методів організації торгівлі.


Адаптований маркетинговий комплекс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адаптированный маркетинговый комплекс) – маркетингова стратегія, що використовується в міжнародному маркетингу. Її суть полягає у пристосуванні елементів маркетингового комплексу до особливостей цільового зарубіжного ринку, її реалізація пов’язана з додатковими витратами, однак дозволяє охопити більшу частину ринку та отримати більший прибуток.


АДВОКАТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТ (англ. advocate [ˈæd.və.keɪt]) - фізична особа, яка здійснює адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені цим Законом (джерело: Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2013. – № 27. – Ст. 282).


Адвокат-канали

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

(адвокат-каналы) – представники розподільчих товаропровідних каналів, торгові представники підприємств, організацій, фірм, компаній, які мають зв’язки і вихід на представників цільової аудиторії споживачів, покупців.


АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ (англ. advocacy [ˈædvəkəsɪ]) - незалежна професійна діяльність адвоката щодо здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги клієнту


АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКА ТАЄМНИЦЯ (англ. advocate’s secret [ˈædvəkɪts ˈsiːkrɪt]) - будь-яка інформація, що стала відома адвокату, помічнику адвоката, стажисту адвоката, особі, яка перебуває у трудових відносинах з адвокатом, про клієнта, а також питання, з яких клієнт (особа, якій відмовлено в укладенні договору про надання правової допомоги з передбачених цим Законом підстав) звертався до адвоката, адвокатського бюро, адвокатського об’єднання, зміст порад, консультацій, роз’яснень адвоката, складені ним документи, інформація, що зберігається на електронних носіях, та інші документи і відомості, одержані адвокатом під час здійснення адвокатської діяльності


АДВОКАТСЬКЕ БЮРО

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКЕ БЮРО (англ. advocate bureau [ˈæd.və.keɪt ˈbjʊə.rəʊ]) - юридична особа, створена одним адвокатом, і діє на підставі статуту. Найменування адвокатського бюро повинно включати прізвище адвоката, який його створив


АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ (англ. advocate union [ˈæd.və.keɪt ˈjuːniən]) - юридична особа, створена шляхом об’єднання двох або більше адвокатів (учасників), і діє на підставі статуту


АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

АДВОКАТСЬКИЙ ЗАПИТ (англ. advocate’s request [ˈædvəkɪts rɪˈkwest]) - письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правової допомоги клієнтуСторінка: (Назад)   1  ...  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  ...  39  (Далі)
  Все