Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (Далі)
  Все

І

Інформація1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформація1  – а) дані, знання, повідомлення, які є об’єктом збереження, передачі й перетворення і допомагають вирішити певне завдання; б) нові дані, які   може   використати   людина   для   вдосконалення   своєї   діяльності   та поповнення знань.


Інформація2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформація2   –  відомості  про  осіб,  предмети,  факти,  події,  явища  і процеси незалежно від форми їх подання.


Інформація3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформація3 – 1) повідомлення про що-небудь в усній формі; 2) знання про предмети, факти, поняття тощо проблемної сфери, якими обмінюються користувачі системи оброблення даних.Інформація4

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформація4 –  це  зміст  будь-якого  повідомлення,  дані  про  щось,  які розглядаються в аспекті передачі їх у часі і просторі.


Інформація5

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

 Інформація5 – одне з найбільш актуальних, фундаментальних і дискусійних  понять  в  сучасній  науці  і  практиці. У  зв’язку  з  відсутністю загального визначення в різних предметних областях має різні інтерпретації. Філософія розглядає дві протиборчі концепції: перша кваліфікує інформацію як властивість всіх матеріальних об’єктів, тобто як атрибут матерії (атрибутивний підхід), а друга пов’язує її лише з функціонуванням систем, що самоорганізуються (функціональний підхід). Найбільш поширеним (але не загальноприйнятим)   є   визначення   У. Р. Ешбі,   доповнене   А. Д. Урсул,   які розглядають інформацію як відбиту різноманітність у будь-яких об’єктах (процесах)   живої   і   неживої   природи.   На   побутовому   рівні   інформація найчастіше сприймається інтуїтивно і зв’язується з отриманням відомостей про будь-кого  або  що. В  інформатиці  –  це  сукупність  фактів,  явищ,  подій,  що представляють     інтерес,     що     підлягають     реєстрації     та     обробці     (за Е. А. Якубайтісом).       Найбільш       прагматичним       визначенням       оперує обчислювальна техніка, в якій інформація є зміст, що присвоюється даними (за В. І. Першіковим і В. М. Савінковим).
Інформографія

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформографія – наука, що вивчає топологію розподілу інформаційних ресурсів у світовому співтоваристві, а також на території тієї чи іншої країни, їх особливості, приналежність, доступність, можливості ефективного використання.Інформодинаміка

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
Інформодинаміка – наука про інформацію і феномен її самоорганізації, про закони (правила), яким підкоряються інформаційні явища та їх зв’язки з явищами енергетичними, включаючи в сукупність інформаційних явищ інтелект, розум, взагалі всі негентропійні інформаційні процеси (за Лачіновим В. М. і Поляковим А. О.).

Інформологія1

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформологія1   – наука, об’ектом вивчення якої є простір, просторова організація інформації, а також закономірності просторової побудови інформаційних  систем. На  думку  авторів  (В.  С.  Мокій,  А.  О.  Жамборова, О. Е. Шегай) її слід сприймати як науку, концепція якої є можливим варіантом загального системного підходу в дослідженні навколишнього світу. Загальним завданням інформології служить об’єднання і класифікація знань, отриманих в рамках наукових напрямів, які сповідують різні принципи досліджень. Метою є надання всім цим знанням єдиної смислової насиченості.


Інформологія2

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформологія2 –      дисципліна      про      технології,      телекомунікації, маршрутизації й передаванням інформації з використанням нейрорецепторних, провідних, теле, радіо і супутникових каналів зв’язку
Інформономія3

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформономія3 – наука про закони інформації.
Сторінка: (Назад)   1  ...  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (Далі)
  Все