Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (Далі)
  Все

І

Інформація економічна (информация экономическая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність відомостей, що відображають економічні процеси. Джерелами інформації є виробничі процеси, процеси обігу матеріальних цінностей, коштів, товарних, фінансових та трудових ресурсів тощо.

Інформація економічна (информация экономическая)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
сукупність відомостей, що відображають економічні процеси. Джерелами інформації є виробничі процеси, процеси обігу матеріальних цінностей, коштів, товарних, фінансових та трудових ресурсів тощо.

ІНФОРМАЦІЯ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ З ВІДКРИТИХ ДЖЕРЕЛ (англ. information from open sources [ɪnfəˈmeɪʃ(ə)n frɒm ˈəʊpən ˈsɔːsɪz]) - інформація, призначена для громадськості; інформація із зовнішніх джерел, наприклад, таких як наукова література; офіційна інформація; інформація, що видається громадськими організаціями, комерційними компаніями і засобами масової інформації (джерело: Облік та контроль ядерного матеріалу, фізичний захист ядерного матеріалу і ядерних установок. Тлумачний словник українських термінів


ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ З ОБМЕЖЕНИМ ДОСТУПОМ (англ. restricted information [rɪsˈtrɪktɪd ˌɪnfəˈmeɪʃən]) - конфіденційна, таємна та службова інформація (джерело: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 48. – Ст. 650; Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011 № 2939-VI


Інформація кількісного виду

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформація кількісного виду – інформація, що характеризується з позицій її величини.ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР (РОБОТУ, ПОСЛУГУ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОВАР (РОБОТУ, ПОСЛУГУ) (англ. goods information (job, service) [gʊdz ˌɪnfəˈmeɪʃən (ʤɒb ˈsɜːvɪs)]) - відомості та/або дані, які розкривають кількісні, якісні та інші характеристики товару (роботи, послуги) (джерело: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657-XII 


ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ (ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ФІЗИЧНУ ОСОБУ (ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ) (англ. information about an individual (personal data) [ˌɪnfəˈmeɪʃən əˈbaʊt ən ˌɪndɪˈvɪdjʊəl (ˈpɜːsnl ˈdeɪtə)]) - відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована (джерело: Про інформацію: Закон України від 02.10.1992 № 2657XII 


ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДСТЕЖЕННЯ (МОНІТОРИНГУ) ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВІДСТЕЖЕННЯ (МОНІТОРИНГУ) ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ (КРІМ ФІНАНСОВИХ ОПЕРАЦІЙ, ПОВ’ЯЗАНИХ ІЗ ВИПЛАТОЮ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, СПЛАТОЮ ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИХ ТА МІСЦЕВИХ ПОДАТКІВ І ЗБОРІВ) (англ. information on tracking (monitoring) financial transactions (except financial transactions related to salary payment, payment of national and local taxes and fees) [ˌɪnfəˈmeɪʃən ɒn ˈtrækɪŋ (ˈmɒnɪtəɪŋ) faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz (ɪkˈsept faɪˈnænʃəl trænˈzækʃənz rɪˈleɪtɪd tə ˈsælərɪ ˈpeɪmənt ˈpeɪmənt əv ˈnæʃənl ənd ˈləʊkəl ˈtæksɪz ənd fiːz)]) - виявлена суб’єктом інформація про фінансові операції клієнта за Запитом (джерело: Порядок надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій: затверджено наказом Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій» від 23.12.2015 № 1168, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 16 січня 2016 р. за № 80/28210


Інформація якісного виду

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформація якісного виду – інформація, що характеризується з позицій її істинних властивостей.ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЯ, ЩО СТОСУЄТЬСЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ (англ. national security information [ˈnæʃənl sɪˈkjʊərɪti ˌɪnfəˈmeɪʃən]) - розвіддані або інша інформація, що має відношення до загрози безпеці держави чи її мешканців. Розвіддані, що стосуються національної безпеки можуть надходити з відкритих, напіввідкритих або секретних джерелСторінка: (Назад)   1  ...  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (Далі)
  Все