Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  ...  52  (Далі)
  Все

І

Інформаційний комплекс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний комплекс – узагальнена назва інформаційно- виробничих, -інфраструктурних, -територіальних, -тематичних комплексів, яка являє собою вертикальну, умовно інтегровану соціально-економічну освіту, побудовану на базі реальних об’єктів з використанням сучасних мережевих інформаційних технологій.Інформаційний потенціал

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний потенціал – сукупність засобів, методів і умов, що дозволяють активізувати й ефективно використовувати інформаційні ресурси.Інформаційний продукт

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний продукт – задокументована інформація, підготовлена у відповідності до потреб користувачів і призначена або застосовувана для задоволення потреб користувачів.Інформаційний простір

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний простір – форма існування інформаційних систем, що характеризується структурністю, протяжністю і диференційованістю.Інформаційний ресурс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційний ресурс – окремі документи і масиви документів в інформаційних  системах  (бібліотеках, архівах,  фондах, банках  даних, інших видах інформаційних систем).ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНФОРМАЦІЙНИЙ РИЗИК (англ. information risk [ˌɪnfəˈmeɪʃən rɪsk]) - імовірність виникнення збитків або додаткових втрат або недоотримання запланованих доходів унаслідок виникнення внутрішніх і зовнішніх подій щодо інформаційних систем банку та інших інформаційних ресурсів, що використовуються для досягнення цілей банку, недостатності внутрішнього контролю чи неадекватних або помилкових внутрішніх процесів банку у сфері інформаційно-комунікаційних технологій. Інформаційний ризик є складовою операційного ризику (джерело: Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах: затверджено постановою Правління Національного банку України «Про затвердження Положення про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах» від 11.06.2018 № 64


Інформаційно-інфраструктурний комплекс

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-інфраструктурний комплекс – умовно інтегрована соціально-економічна освіта, побудована на базі окремого реального елемента інфраструктури виробничого об’єкта з використанням сучасних мережевих інформаційних  технологій. Практично  являє  собою  сукупність  електронних, інших інфраструктурних і виробничих бізнес-рішень, що взаємодіють і розвиваються в єдиному віртуальному просторі даного елемента інфраструктури.Інформаційно-аналітична діяльність

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-аналітична  діяльність –  сукупність  дій  та  заходів  на основі концепцій, методів і засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору, накопичення, обробки та аналізу даних на основі інформаційних технологій з метою обґрунтування прийняття рішень.Інформаційно-аналітична система

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-аналітична система – суспільна структура, що включає інформаційні  технології, інформаційні системи  та  інформаційні  ресурси  для здійснення інформаційно-аналітичної діяльності.Інформаційно-комунікаційні технології

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інформаційно-комунікаційні     технології    –     технології,     пов’язані зі створенням, збереженням, передачею, обробкою і управлінням інформацією.
Сторінка: (Назад)   1  ...  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  ...  52  (Далі)
  Все