Термінологічний словник


Огляд глосарія за абеткою

Спеціальні | А | Б | В | Г | Ґ | Д | Е | Є | Ж | З | И | І | Ї | Й | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Ь | Ю | Я | Все

Сторінка: (Назад)   1  ...  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (Далі)
  Все

І

Інфраструктура фірми (инфраструктура фирмы)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
основні та оборотні фонди, система управління, обліку, контролю, маркетингу, фінансового обслуговування, служби інформації та безпеки.

Інфраструктура як послуга

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Інфраструктура як послуга (IaaS, англ. IaaS or Infrastructure - as - a - Service) – надається як можливість використання хмарної інфраструктури для самостійного управління ресурсами оброблення, зберігання, мереж і іншими фундаментальними обчислювальними ресурсами, наприклад, споживач може встановлювати   і   запускати   довільне   програмне   забезпечення,   яке   може включати операційні системи, платформенне і прикладне програмне забезпечення.ІНШІ ВИДИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНШІ ВИДИ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ (англ. other types of legal assistance [ˈʌðə taɪps əv ˈliːgəl əˈsɪstəns]) - види адвокатської діяльності з надання правової інформації, консультацій і роз’яснень з правових питань, правового супроводу діяльності клієнта, складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру, спрямованих на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів клієнта, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення (джерело: Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 05.07.2012 № 5076-VI


ІНША ЛОТЕРЕЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНША ЛОТЕРЕЯ (англ. another lottery [əˈnʌðə ˈlɒtərɪ]) - лотерея, яка не підпадає під визначення миттєвої лотереї, в тому числі тиражна, комбінована (джерело: Про державні лотереї в Україні: Закон України від 06.09.2012 № 5204-VI 


ІНША ОСОБА, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНША ОСОБА, ПРАВА ЧИ ЗАКОННІ ІНТЕРЕСИ ЯКОЇ ОБМЕЖУЮТЬСЯ ПІД ЧАС ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ (англ. another person whose rights or legitimate interests are limited during a pre-trial investigation [əˈnʌðə ˈpɜːsn huːz raɪts ə lɪˈʤɪtɪmɪt ˈɪntrɪsts ə ˈlɪmɪtɪd ˈdjʊərɪŋ ə ˈpriːˈtraɪəl ɪnˌvestɪˈgeɪʃən]) - особа, стосовно якої (в тому числі щодо її майна) здійснюються процесуальні дії, визначені цим Кодексом (джерело: Кримінальний процесуальний кодекс України: Закон України від 13.04.2012 № 4651-VI


ІНША ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЩО НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНША ЮРИДИЧНА ОСОБА, ЩО НАДАЄ ФІНАНСОВІ ПОСЛУГИ (англ. other legal entity providing financial services [ˈʌðə ˈliːgəl ˈentɪtɪ prəˈvaɪdɪŋ faɪˈnænʃəl ˈsɜːvɪsɪz]) - юридична особа, можливість надання фінансових послуг якою визначено законами та нормативно-правовими актами державних органів, що здійснюють регулювання діяльності фінансових установ та ринків фінансових послуг, але яка за своїм правовим статусом не є фінансовою установою (джерело: Ліцензійні умови провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів: затверджено постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів)» від 07.12.2016 № 913


ІНШЕ ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:08 PM)

ІНШЕ ДОРОГОЦІННЕ КАМІННЯ (англ. other precious stones [ˈʌðə ˈprɛʃəs stəʊnz]) - всі дорогоцінне каміння за винятком алмазів


Ін’єкції грошові (инъекции денежные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
разові вливання в економіку грошових коштів, капіталовкладень.

Ін’єкції грошові (инъекции денежные)

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)
разові вливання в економіку грошових коштів, капіталовкладень.

Іпотека

(Останнє редагування: Saturday 6 November 2021 18:07 PM)

Іпотека – вид забезпечення виконання зобов'язання нерухомим майном, що залишається у володінні і користуванні іпотекодавця, згідно з яким іпотекодержатель має право в разі невиконання боржником забезпеченого іпотекою зобов'язання одержати задоволення своїх вимог за рахунок предмета іпотеки переважно перед іншими кредиторами цього боржника у порядку, встановленому законом.Сторінка: (Назад)   1  ...  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  (Далі)
  Все